Mange unge vil gerne bruge deres fritid aktivt som frivillige og afprøve personlige og faglige kompetencer i praksis.

Med Projekt Frivillig bliver det endnu lettere at deltage i frivilligt arbejde, og samtidig kan du få et Frivillighedsbevis, som du kan vedlægge dit eksamensbevis.

Læs mere på hjemmesiden: www.projektfrivillig.dk

Krav

Kravene til et frivillighedsforløb er:

  • at du er elev på Stenhus Gymnasium
  • at der er tale om et forløb på minimum 20 timer
  • at det foregår uden for skoletiden
  • at det er frivilligt at deltage i forløbet
  • at det er et afgrænset forløb

Det kan være en rigtig god ide at anvende en Frivillighedsaftale, der fastlægger timetal, kontaktperson m.m.

Kom i gang

www.projektfrivillig.dk kan du læse mere om ordningen, og du kan søge i både ”foreningsdatabasen” og ”forløbsdatabasen” og finde enten eksisterende frivillig-forløb eller foreninger, du gerne vil arbejde for, og som du kan kontakte og aftale nærmere.

Skolens frivillighedsvejleder

Frivillighedsvejlederen på Stenhus Gymnasium er Christina Mosbæk, cmo@stenhus-gym.dk, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp. Christina vil desuden løbende informere om aktiviteter og formidle materialer. Der vil også blive tilknyttet en elevrepræsentant som Frivillighedsambassadør, men det er endnu ikke fastlagt, hvem det bliver.

Om projektet

Projekt Frivillig er et initiativ udarbejdet af Social-, Kultur- og Undervisningsministeriet. Projekt Frivillig skaber kontakten til de områder og foreninger, hvor behovet for frivillig arbejdskraft eksisterer. Gennem frivillighedsvejledere på ugdomsuddannelserne etableres et netværk, der med information i form af plakater, foldere m.m. på uddannelsesinstitutionerne kan lette kontakten til de unge.