Stenhus Gymnasiums plan for fejring af årets studenter er klar - med forbehold for ændringer.

Bannermaling

Vi kan ikke lave bannermaling på skolen, men i begyndelsen af maj får klasserne udleveret en kasse med bannere og maling, og så må klasserne selv arrangere, hvor og hvornår de maler bannere. Klasserne får nærmere besked, når kasserne er klar.

Sidste skoledag for IB fredag d. 23. april

3i har sidste skoledag, hvilket fejres med at skolen giver frokost og der er hygge for klassen og dens lærere, så de kan takke hinanden for deres tid sammen på Stenhus.

Sidste eksamen IB 12.-20 maj

IB eleverne er oppe til deres sidste eksamen. Forældre må ikke komme ind på skolen, men de er meget velkomne til at komme op og fejre studenterne udenfor skolen, når de kommer ud fra den sidste eksamen. Der vil blive indrettet et fint område, hvor der vil være plads til ca. ti gæster pr. elev. Dette område vil være der, hvor kantinens udendørs bar er.

Sidste skoledag for STX og HF onsdag d. 19. maj

2h og 3g har sidste skoledag. Der er almindelig undervisning i klasserne i de første fire timer, hvorefter skolen giver frokost og der er hygge for klasserne og deres lærere, så de kan takke hinanden for deres tid sammen på Stenhus.

Sidste eksamen STX og HF 21.-23. juni

STX og HF-eleverne er oppe til deres sidste eksamen. Forældre må ikke komme ind på skolen, men de er meget velkomne til at komme op og fejre studenterne udenfor skolen, når de kommer ud fra den sidste eksamen. Der vil blive indrettet et fint område, hvor der vil være plads til ca. ti gæster pr. elev. Dette område vil være der, hvor kantinens udendørs bar er.

Huepåsætningsceremoni 23. juni

Vi plejer at mødes ved kostskolen, men I år sætter vi huer på nede på sportspladsen, hvor der er bedre plads til tilskuere. Ceremonien begynder kl. 16.30. Efter ceremonien er der fotografering af klasserne og udendørs reception med jeres forældre. Kl. ca. 18 sender vi forældrene hjem, og vi laver en udendørs fejring af årets studenter med medarbejdere og elever. Der vil blive serveret pølser og øl/vand.

Dimission 21.-25. juni

Den første dimission laver vi for IB-eleverne, fordi de for længst er færdige med deres eksamener til den tid. Derefter laver vi dimission for klasserne i takt med, at de bliver færdige. Når eksamensplanen er offentliggjort torsdag den 6. maj, vil vi lægge en plan for, hvornår vi holder dimission i de enkelte klasser. I skal regne med, at den første dimission allerede holdes om mandagen. De sidste holdes fredag formiddag inden vognkørslen.

Vognkørsel 25. juni kl. 12.30

Klasserne pynter selv vogne fra kl. 11. Ingen gæster kan overvære at vognene kører fra skolen, for så bliver der trafikprop.

OBS: Ovenstående er med forbehold for ændringer. Undervisningsministeriet har lovet snart at melde rammer ud for fejring af studenter på landets gymnasier. Hvis denne udmelding giver anledning til det, må vi naturligvis justere den ovenstående plan, men vi forventer umiddelbart, at den vil kunne føres ud i livet.