Valg af studieretning i 1g

I forbindelse med valg af studieretning i 1g inviteres alle elever til en kort samtale sammen med deres forældre og 1 af elevens lærere. Samtalen skal være med til at afdække evt. spørgsmål i forbindelse med studieretningsvalget. Samtalerne finder sted i uge 40 i tidsrummet kl. 14.00-17.30. Det eksakte tidspunkt for den enkelte elev vil fremgå af lectio i løbet af uge 39.

Valg af studieretning skal være gennemført senest den 7. oktober 2019 kl. 9.

Mød lærerne og klassens øvrige elever

Den 26. november 2019 fra kl. 18-21 inviteres til Novembermøde for 1g. Novembermødet er et socialt arrangement, hvor forældrene til de nye elever inviteres til et uformelt aftenarrangement sammen med klassens elever. Aftenen forløber typisk med fællesspisning af medbragt mad, præsentation af klassens lærere og orienteringstur rundt på skolen. Novembermødet er placeret efter studieretningsvalget i 1g og etableringen af de endelige klasser efter grundforløbet.

Vi forventer at alle elever deltager. Hvis man er forhindret i at deltage meldes afbud til klasselæreren.

Forældrekonsultationer

Den 5. december 2019 indbydes 2g, 2h og 3g-elever sammen med deres forældre til konsultation på Stenhus Gymnasium. Her vil der være mulighed for at konsultere elevens lærere for en samtale. Det er en god mulighed for at få svar på spørgsmål, man måtte have i forhold til konkrete problematikker. Da det er et større koordineringsarbejde kan man ikke være sikker på at alle ønsker opfyldes - men vi gør vores bedste for at få det hele til at gå op. Alle opfordres dog til at være omhyggelig med kun at vælge de fag/lærere, hvor der er reelt opleves et behov for en samtale.

Tilmeldingen foregår via skolens elektroniske skema Lectio, og op til dagen for konsultationerne vil den endelige tidsplan og lokalefordeling ligeledes fremgå af Lectio.