2021: Sådan fejre vi studenterne

Vi har lagt en plan, som tager højde for de nuværende corona-restriktioner og samtidig sikre, at fejringen af årets studenter nok skal blive både festlig og mindeværdig.

SE PLANEN

Det skal understreges, at der kan ske ændringer - og at de endelige tidspunkter for f.eks. dimissionen ikke kan udmeldes, før den endelige eksamensplan offentliggøres onsdag den 19. maj.

--------------------------

2020: Grundet corona-situationen gennemførte vi et anderledes program

I forbindelse med sidste eksamen blev studenterne fejret af deres familier udenfor på det grønne områder mellem gymnasiet og kostskolen.

Dimissionsfesten blev udsat og har desværre endnu ikke kunnet gennemføres. Det traditionelle fælles foto foran kostskolen måtte også  aflyses, men alle klasser fik taget klassebillede.

I stedet for en fælles dimission for alle, blev der afholdt 16 både højtidelige, festlige og meget nærværende dimissionen, 1 for hver klasse, med deltagelse af max 3 pårørende pr. student. 

Fredag den 26. juni 2020 gennemførte alle klasser den traditionelle vognkørsel, der netop kort inden var blevet tilladt af myndighederne. 

----------------------------

2019: Sådan plejer vi at gøre :-)

Her følge en beskrivelse af traditionerne i år UDEN corona-restriktioner.

Mange af traditionerne har rigtig mange år på bagen, for eksempel findes det traditionelle foto af studenterne på Kostskolens trappe helt tilbage fra de første studenter i 1909.

Traditionerne i år UDEN corona-restriktioner

Når den endelige eksamensplan bliver offentliggjort en fredag i maj, kan alle STX- og HF-afgangselever se, hvilken dag de har sidste eksamen. Det vil være enten mandag, tirsdag eller onsdag i uge 26. IB-studenter har sidste eksamen i maj. Pårørende m.fl. er meget velkomne på skolen i forbindelse med sidste eksamen. Eleverne skal selv give dato og tidspunkt videre til dem, de synes skal vide det, da skolen ikke må udlevere sådanne private oplysninger.

Hvis pårørende m.fl. ønsker at fejre studenten på skolen, er det vigtigt at respektere, at der er eksaminer i stort set ALLE lokaler og i løbet af hele dagen. Det er muligt for pårørende og klassekammerater at opholde sig i områder pyntet med margueritter, men ikke andre steder, da der skal være ro omkring eksamenslokalerne. Selv om "jeres student" er færdig, er der stadig andre, der skal kunne koncentrere sig. I praksis vil det sige, at det er muligt at opholde sig foran E-gangen, foran F-gangen, på 100-meter gangen samt ved billardbordet ved C-indgangen.

Se kort over skolen.

Er vejret godt, er det også muligt at opholde sig udendørs, så længe det ikke er lige udenfor eksamenslokalerne. 

NB: Vi opfordrer alle til at rydder op efter sig, så der også er pænt og festligt for de efterfølgende nyudklækkede studenter og deres familie. Opfordringen gælder både indendørs og udendørs lokaliteter. 

Onsdag - Huepåsætning, foto og fest!

Onsdag bliver de sidste elever færdige, og dagen fejres med huepåsætning efter gamle traditioner, fotografering, reception og fest. Alle nye studenter - altså både STX, HF og IB - skal derfor være klar ved Volo (ved kostskolen) senest kl. 16.00. Kom i god tid! Og tag højde for, at det kan være svært at finde p-plads.

Her følger ritualet:
HUSK IKKE HUER PÅ FØR UNDER PUNKT 4 nedenfor.

  1. Alle møder op bag kostskolen SENEST kl. 16.00. Studenter skal møde i området mellem skolen og sportpladsen - familie skal møde ved kostskolens havestue, hvor foto'et tages.
  2. Der bliver sørget for opstilling efter højde.
  3. Herefter går I frem mod havetrappen, modtager en rose og tager opstilling på trappen
  4. Rektor siger en oldgammel remse, som sluttes med "Så sæt da huerne på…". Det gør I så!
  5. Så bliver I fotograferet, først det store fællesfoto, herefter fotograferes de enkelte klasser.

Umiddelbart herefter bydes der på drikkevarer for alle fremmødte på 100meter-gangen. Forældre og anden familie er velkomne til at overvære fotograferingen og deltage i den efterfølgende reception på 100meter-gangen.

Fest for afgangselever og lærere

Onsdag aften er der fest for alle nye studenter og lærere. Festen starter kl. 18.30. Fra kl. 18.00 til 18.30 kan man takke de lærere, man har haft. Hver klasse har sit eget lokale.

Kl. 18.30 er der mad i Fodbadet. Der vil være lækker buffet, og der vil være mulighed for at købe drikkevarer.

Programmet i øvrigt for denne aften ser således ud: Der danses lancier, og så skal vi afsynge skolens ”Ud i livet”-sang til tonerne af ”Pomp and Circumstance/Land of Hope and Glory”.

Musikken tager et udefrakommende diskotek sig af. Festen slutter kl. 24.00. Der er buskørsel til byen.

Torsdag - bogaflevering

Torsdag er absolut sidste frist for bogaflevering.

Der er denne dag altid lang kø i bogdepotet, så gør jer selv den tjeneste, at få afleveret bøgerne løbende, efterhånden som I afslutter de forskellige fag. Og skulle der mod forventning så alligevel mangle en enkelt bog eller to, så har I altså chancen for at aflevere på denne torsdag.

Fredag - Dimission og kørsel

Dimissionen foregår fredag fra kl. 10 i Fodbadet og varer cirka 2½ time. Eleverne skal møde senest en halv time før til opstilling udenfor. Herefter går I ind og sidder i samme rækkefølge, som I senere skal have beviser i.

Under dimissionen vil der være uddeling af eksamensbeviser og diplomer, tale ved Rektor Per Farbøl, musikalske indslag samt uddeling af diverse priser. Forældre og anden familie er velkomne, men pladsen er trang så medbring kun den nærmeste familie. Umiddelbart er der kun plads til 2 personer pr. student.

Der er ligeledes meget begrænset plads til parkering, da parkeringspladsen er optaget af studenterkørselsvognene. Så kom i god tid og vær indstillet på at parkere lidt væk fra skolen.

Efter dimissionen er der kørsel i vogne fra ca. kl. 12.30. Husk at få 2g'ere og 1h'ere til at pynte vognene.

Eksamensbevis

Eksamensbeviser fra 2004 og frem kan ses digitalt i Minkompetencemappe.dk ved log-in med NemId.