Elevrådet afholder møde ca 1 gang om måneden i spisefrikvarteret, hvor der diskuteres ting, der vedrører elevernes dagligdag på skolen. Eksempler kunne være: sociale aktiviteter, arbejdsmiljø på skolen osv. Elevrådet vælger repræsentanter til en lang række af skolens udvalg og til skolens bestyrelse.

Alle, der har lyst, kan være med i elevrådet. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse med 2 repræsentanter.

Formanden for elevrådet er Kaya Frederikke Friis fra 3.i. Der er valgt to næstformænd: Det er Danni Buur 2.u og Chanel Elisabeth Willumsen Scheel fra 2.i.

Der indkaldes til møde i Elevrådet via Lectio.

Elevindflydelse

Det er skolens opfattelse, at elevernes følelse af medansvar og deres mulighed for medindflydelse er gensidige forudsætninger. Det er ligeledes skolens opfattelse, at elevernes aktive medvirken i beslutningsprocessen er til gavn såvel for skolen som helhed som for eleverne selv.

Udover elevernes indflydelse på, og medansvar for, undervisningen har de også indflydelse på skolens øvrige liv og organisering.