Besøg på skolen ved jubilæer

Vi gør opmærksom på, at når I har studenter- eller HF-jubilæum og i forbindelse med festligholdelse af det, gerne vil gense jeres gamle skole, så skal I henvende jer til:

Peter Fink, fi@stenhus-gym.dk eller telefon 59 43 64 65.

Vil I lave et jubilæumsarrangement er der lørdag den 15. juni 2019 mulighed foren mindre sammenkomst og rundvisning på det "nye" Stenhus Gymnasium.

For dimittender fra den gamle bygning er der også denne dag mulighed for rundvisning i disse lokaler.

I 2020 vil datoen for besøg af tidligere studenter være lørdag den 6. juni 2020.