Alle elever i 8 klasse skal i et intro-forløb mens alle i 10. klasse skal i brobygning, og det kan f.eks. være på Stenhus Gymnasium. Formålet er at give dig et indtryk af, hvordan hverdagen former sig på STX og HF.

Intro-forløbet varer 1 dag. Brobygningsforløbet varer en uge – fra mandag til og med fredag. For efterskoler er forløbet dog enten mandag-tirsdag eller onsdag-fredag.

Du vil få undervisning i flere forskellige gymnasiale fag, og du skal huske at medbringe papir, penalhus, lineal, passer og lommeregner.

Praktisk information

Første dag møder du kl. 8.15, og du vil blive modtaget af en studievejleder lige indenfor hovedindgangen. Dagen slutter kl. 13.50.

Du kan medbringe madpakke, men der er også en kantine, hvor du kan købe mad og drikke.

Her kan du se kantinens åbningstid, udbud og priser. Spisefrikvarteret er fra kl. 11.20-11.50. Se mere om ringetider her.

Find vej

Der går busser til skolen og tog til trinbrættet Stenhusvej, som ligger i gå-afstand til skolen. Læs mere om, hvordan du finder vej.

Her kan se et kort over skolen.

Syg?

Hvis du skulle være så uheldig at blive syg, skal du så hurtigt som muligt melde det til din skole, så vi kan få besked om dit fravær.

Brobygning 2020/21

På Stenhus har vi i dette skoleåret brobygningselever i uge 41 og 49 for 9. klasse og i uge 43-44 samt uge 46-48 for 10. klasse. Pga Covid-19-situationen er alle brobygningsforløb aflyst fra og med torsdag den 29. oktober og resten af efteråret. 

Intro 2020/21

Vi har i dette skoleår intro-hold for 8. klasser fra uge 9 til uge 12 samt uge 14-17. 

Kontakt

Kontaktpersoner i forhold til brobygnings- og introforløb er Trine Uglebjerg tu@stenhus-gym.dk og Hanne Jensen hj@stenhus-gym.dk