DHO

Dansk-historie-opgaven (DHO) skrives i 1g, typisk i april eller maj. Eleverne har skrivefri i 1 uge, og opgaven afleveres den sidste dag i perioden.

SRO

Studieretningsopgaven (SRO) skrives i begyndelsen af 4. semester, altså forårssemestret i 2g. Eleverne har skrivefri i 3 dage, og opgaven afleveres den tredje dag.

SRP

Studieretningsprojekt (SRP) skrives i december i 3g. Eleverne har i 2 uger fri fra normal undervisning. Studieretningsprojektet skrives indenfor 2 fag.

I løbet af november afklarer eleverne sammen med deres lærere, hvilket fag og emne opgaven skal omfatte. Endelig problemformulering udarbejdes af lærerne og udleveres til eleverne ved skriveperiodens start.

SRP'en skal afleveres sidste skoledag inden jul.

Fra skoleåret 2019-20 vil SRP-opgaven være placeret i foråret og vil skulle afsluttes med mundtlig eksamen jvnf. Gymnasiereformen.

AT

Som afslutning på faget Almen Studieforberedelse (AT) skriver 3g eleverne AT-opgave i forårssemestret i 3g. Opgaven udsendes af Undervisningsministeriet i januar. Der skal afleveres en synopsis, der herefter danner grundlag for den mundtlige eksamen i AT.

Se mere under AT.

AT-faget og dermed også AT-eksamen bortfalder med den nye reform. Skoleåret 2018-19 er dermed det sidste år, hvor der afvikles AT-undervisning og -eksamen.

 

SRP på KU, DTU eller andet?

I forbindelse med SRP-opgaven inviterer flere universiteter gymnasie-elever indenfor.

I 2009 deltog f.eks. Camilla og Sabrina fra 3u i 3 dages intensive kemiøvelser på Kemisk Institut på Københavns Universitet sammen med 15 andre udvalgte gymnasieelever fra hele landet.

Du kan læse mere om mulighederne på de forskellige universiteters hjemmeside.