I visse situationer vil du skulle til optagelsesprøve, inden du kan blive optaget på din ønskede ungdomsuddannelse. Optagelsesprøverne er indført med gymnasiereformen, men gennemføres for første gang i forbindelse med optagelse til ungdomsuddannelse med start august 2020. Det fremgår nedenfor under prøvedatoerne, hvem der skal til prøve. 

Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve fra Undervisningsministeriet af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles i Netprøver.dk efter en proces, der svarer til afvikling af de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Prøven afvikles på de samme datoer over hele landet - og prøvens indhold er ligeledes det samme på alle skoler, og hvad enten du søger optagelse på STX eller HF.

Datoer for afholdelse af optagelsesprøven

Der afholdes tre optagelsesprøver i 2019:

29. april 2020 kl. 10 – 14

Denne prøve er bl.a. for ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog, ansøgere der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering primo juni samt ansøgere, der har søgt for sent.

Desuden skal ansøgere til STX, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, til prøve. (Ansøgere til HF, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal ikke til prøve, men til en optagelsessamtale).

19. juni 2020 kl. 10 – 14

Denne prøve er bl.a. for ansøgere, der vurderet uddannelsesparate men ikke består folkeskolens afgangseksamen, ansøgere som ikke får et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de lovbundne prøver, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate, og som ikke har opnået mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag, ansøgere der var syge ved en af folkeskolens prøver, ansøgere der var syge ved optagelsesprøven den 29. april, og ansøgere som ikke bestod optagelsesprøven den 29. april og som vil udnytte muligheden for at aflægge prøven på ny.

4. august 2020 kl. 10 – 14

Denne prøve er en sygeprøve ift. prøven den 19. juni.