Herunder følger en beskrivelse af retskravet for optagelse på HF og STX iflg. "Lov om gymnasiale uddannelser" vedtaget 27. december 2016. Først beskrives for HF, nedenunder følger beskrivelse for STX.

HF

Skoleåret 18/19:

Søger du direkte fra 9. klasse skal du:

 • Have gennemført undervisningen på 9. klassetrin samt have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 6.-9. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

 • Være vurderet uddannelsesparat.

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver.

 • Have opnået mindst 4 i karaktergennemsnit i de lovbundne 9. klasseprøver (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi).

Søger du direkte fra 10 klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat og have en udfyldt uddannelsesplan.

 • Have gennemført undervisningen på 10. klassetrin i folkeskolen samt modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog og have aflagt 9. klasseprøver efter udtræk eller 10. klasseprøver efter 10. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

 • Have aflagt 10. klasseprøver i fagene dansk, engelsk og matematik.

 • Have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve i fysik/kemi.

Skoleåret 19/20 og frem:

Søger du direkte fra 9. klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat.

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. – 9. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver .

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.

 • Det faglige niveau ved parathedsvurderingen skal bekræftes ved resultaterne fra de lovbundne prøver (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi).

 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, skal du have opnået mindst 6 i karaktergennemsnit i de samme lovbundne prøver.

Søger du direkte fra 10. klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat.

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver .

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.

 • I 10. klasse skal du have modtaget undervisning i dansk, matematik og engelsk. Have aflagt 10. klasseprøver i fagene. For engelsk gælder dog at man kan vælge at aflægge 9. klasseprøver i stedet.

 • Have opnået mindst 2 i karaktergennemsnit i dansk og matematik ved 10. kl. prøverne.

 • Er du ikke vurderet uddannelsesparat, skal du have mindst 6 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver efter 9. klasse. Du må gerne bruge opnåede karakterer ved 10. klasseprøverne til at øge karaktergennemsnittet.

Søger du ikke optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse: Så skal du til en optagelsessamtale. Efter samtalen vurderer man, om du kan optages direkte eller om du først skal til en optagelsesprøve, før man kan vurdere, om du kan optages.

STX

Skoleåret 18/19:

Søger du direkte fra 9. klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat og have en udfyldt uddannelsesplan.

 • Have gennemført undervisningen på 9. klassetrin samt have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver, herunder prøve i tysk eller fransk, hvis prøven er blevet udtrukket for eleven.

Søger du direkte fra 10 klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat og have en udfyldt uddannelsesplan.

 • Have gennemført undervisningen på 9. klassetrin.

 • Have gennemført undervisningen på 10. klassetrin i dansk, matematik og engelsk.

 • Have aflagt enten 9. klasseprøver eller 10. klasseprøver i dansk, matematik og engelsk. Aflægger du 10. klasseprøver skal du både til skriftlige og mundtlige prøver i fagene.

Skoleåret 19/20 og frem:

Søger du direkte fra 9. klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat.

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. – 9. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver .

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.

 • Det faglige niveau ved parathedsvurderingen skal bekræftes ved resultaterne fra de lovbundne prøver. (Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi)

 • Opfylder du ikke forudsætningen om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen, kan du optages, hvis karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver er mindst 3,0.

 • Opfylder du ikke forudsætningen om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen og har opnået et karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver på mindst 2,0 men under 3,0, kan du komme til en vejledningssamtale, hvorefter du kan optages.

 • Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du optages hvis du har opnået mindst 6,0 i de lovbundne prøver efter 9. klasse.

Søger du direkte fra 10. klasse skal du:

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat.

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver .

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.

 • I 10. klasse skal du have modtaget undervisning i dansk, matematik og engelsk samt have aflagt 9. – eller 10. klasseprøver i fagene.

 • Det faglige niveau ved parathedsvurderingen skal bekræftes ved resultaterne fra de lovbundne prøver. (Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi)

 • Opfylder du ikke forudsætningen, om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen, kan du optages, hvis karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver er mindst 3,0.

 • Opfylder du ikke forudsætningen om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen og har opnået et karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver på mindst 2,0 men under 3,0, kan du komme til en vejledningssamtale, hvorefter du kan optages.

 • Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du optages hvis du har opnået mindst 6,0 i de lovbundne prøver efter 9. klasse. Du må gerne bruge opnåede karakterer ved 10. klasseprøverne til at øge karaktergennemsnittet.