Hvad er Almen Studieforberedelse? 

  • et samarbejde mellem fagene for at give dig en forståelse af sammenhængen mellem samfund, kultur og natur - belyse en sag.
  • forskellige arbejdsformer, lære at arbejde i et godt studiemiljø og blive i stand til at skelne mellem forskellige fag og deres metoder.
  • udvikling af eleverne fra at være folkeskoleelever til at blive gymnasieelever og siden studerende.
  • AT afsluttes med prøve i 3g.

OBS: Almen studieforberedelse findes ikke i den nye gymnasiebekendtgørelse gældende for elever optaget i 1g august 2017 eller senere. Skoleåret 2018-19 er dermed det sidste år, hvor der afvikles AT-undervisning og -eksamen.

AT-forløb

I 1.g står de kunstneriske fag for et AT-forløb, hvor eleverne arbejder med innovative processer.

Fra og med skoleåret 2013-2014 får eleverne en AT-lærer fra begyndelsen af 2g og i første semester af 3g. Denne lærer underviser i fag, metoder og arbejdsprocesser. Derudover arbejder eleverne med AT i fire projekter af henholdsvis to og fire dages varighed, inden det går løs ved eksamen i 3g.

AT-eksamen

I januar/februar i 3g udsender Undervisningsministeriet årets AT-eksamensemne. Der er tale om et overordnet emne, hvor eleverne herefter selv skal vælge et endelig del-emne at skrive AT om.

Der skal inddrages mere end 1 fag i AT-eksamen, og der er visse regler omkring hvilke fag, der skal og må indgå.

Ca. i marts afleveres en AT-synopsis, som danner grundlag for AT-eksamen, der finder sted i den normale eksamens-tid i maj-juni.

Collective Strings AT-1, december 2015

Collective Strings AT-1, december 2015