Stenhus Gymnasium er godkendt som Team Danmark Uddannelsespartner. Det betyder, at du som eliteidrætsudøver har mulighed for at gennemføre din ungdomsuddannelse som Team Danmark-elev, hvis du har en Team Danmark godkendelse fra dit specialforbund.

Du skal selv søge denne godkendelse via Team Danmarks hjemmeside.

Formålet med Team Danmark-ordningen er, at give unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere idræt på et højt og tidskrævende niveau med en ungdomsuddannelse og sikre, at eksamensresultatet svarer til det forventede niveau.

Som Team Danmark-elev har du mulighed for at forlænge din uddannelse med 1 år. Fordelen ved dette er, at du får færre timer og lektier i hverdagen, og dermed mere tid til din idræt. Et 4-årigt STX-forløb eller 3-årigt HF-forløb tilpasses individuelt ud fra valg af studieretning, træningsbelastning o. lign..

Du kan også vælge at være Team Danmark-elev og gennemføre din ungdomsuddannelse på normeret tid. I givet fald vil du have samme rettigheder som de øvrige Team Danmark-elever. Som Team Danmark gymnasieelev kan du frit vælge mellem alle skolens studieretninger, men du har også mulighed for at vælge at gå i skolens eliteidrætsklasse.

Eliteidrætsklasse

Eliteidrætsklassen følger studieretning 5 med samfundsfag A og engelsk A. Klassen vil have friholdt to morgenmoduler om ugen, så der er mulighed for at starte dagen med morgentræning. Eliteidrætsklassen er i første omgang tiltænkt Team Danmark elever og elever, der er optaget på Stenhus Sports College. Det er også muligt for eliteidrætselever, der ikke har en Team Danmark godkendelse og som ikke går på Sports College at blive optaget i eliteidrætsklassen. Det kræver dog en særskilt dokumentation for at eleven træner og konkurrerer på et højt sportsligt niveau.

Stenhus Team Danmark- og Sports College koordinator finder i samarbejde med dig den bedst muligt løsning der tilgodeser både din idrætskarriere og din skolegang på Stenhus.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte koordinator for Team Danmark Maja Liep på li@stenhus-gym.dk eller telefon 22 39 19 00. Du kan også kontakte Team Danmark studievejlederne Sabrina Kjersgaard Kristiansen på kk@stenhus-gym.dk og Katrine Dam Madsen på dm@stenhus-gym.dk