Sammen med atleterne udvikles strategier, som gør atleten i stand til at håndtere en dagligdag med eliteidræt, skole og ungdomsliv på den mest optimale måde, så de kan præstere på højest mulige niveau i alle domæner.

Vi arbejder blandt andet med at give atleten redskaber til at udvikle sig i forhold til målsætning, motivation, spændingsniveau, kommunikation og præstation.

Vores mål er at hjælpe atleter og trænere til at præstere på højeste niveau, men vejen dertil skal være tilfredsstillende både på og uden for banen. Man skal i den forbindelse huske at udbyttet af mentaltræning er, som så meget andet træning, afhængig af indsats.

Etiske retningslinjer

Vi sørger for at respektere vores faglige begrænsninger, så vi udelukkende arbejder inden for vores kompetencer med mental optimering og ikke psykisk sygdom.
 
Etik handler om måden, vi samarbejder med atleter, trænere og andre samarbejdspartnere både fagligt, men også personligt.

Et centralt princip er tavshedspligt. Dialogerne og samtalerne med atleterne er fortrolige. Det er vigtigt, at atleterne føler, de kan tale åbent, ærligt og uden bedømmelse. Vi anerkender dog også, at træneren spiller en vigtig rolle i den mentale udvikling og præstation, og at det er træneren, der er sammen med atleten til træning og kamp. Derfor søger vi ved atletens accept, at inddrage træneren i det vi kan.

Som nævnt fokuserer vi ikke på psykiske sygdom eller behandling af sådanne, men derimod udvikling af idrætsudøverne. Derfor skal man ikke forvente at blive ”behandlet”, men derimod at gå derfra med en ny forståelse af sig selv og  rollen som eliteatlet. Vurderer vi, at elementer af samtalen omhandler emner som bør ”behandles” henviser vi til relevante ressourcer på Stenhus Gymnasium.

Indsatsområder  – Hvordan?

Alle atleter kommer til at arbejde på tværs af idrætsgrene (fokusgrupper), sammen med egen idrætsgren (teamet) og individuelt med relevante sportspsykologiske problemstillinger. Der bliver altså rig mulighed for at dele erfaringer og reflektere over egen og andres oplevelser i og uden for sporten.

Sportspsykologisk konsulent

Mattias Kofoed Sønnichsen har siden sin ansættelse i 2012 udviklet den sportspsykologiske platform på Stenhus Sports College. Mattias har mange års erfaring med udvikling af spillere fra forskellige idrætsgrene, men har sin sportslige opvækst i Basketball.

Mattias er uddannet Cand. Scient. i Idræt og psykologi med speciale i ”udfordringer og konflikter i helhedsorienterede talentudviklingsmiljøer”.

Mattias underviser i idræt og psykologi på Stenhus Gymnasium og er skolens Team Danmark koordinator. Derudover er han Camp-director på den traditionsrige YES I CAN Basketball Camp som afholdes hvert år i efterårsferien sammen med Jim Kelly.

Mattias har følgende mission med udvikling af atleterne fra talent til elite:

  • Control: Kontrol af dine følelser, tanker og handlinger i pressede situationer.
  • Compete: Spil dig så god som du kan blive. Find måder at konkurrere mod dig selv og mod andre, så dine evner altid udvikler sig
  • Conquer: Overvind dine negative selvtale. Du har en masse uforløst potentiale, som venter på at du forandrer måden du tænker om dig selv på.

Kontakt

Spørgsmål eller anden henvendelse sker direkte til Mattias Kofoed Sønnichsen på mail: sc@stenhus-gym.dk