Pris

Prisen for undervisning, træning, turneringsdeltagelse, udstyr og rejser er 9.875 kr. om året.

Det første år betales 1.875 kr. i depositum umiddelbart efter optagelsen, og herefter betales fire rater af 2.000 kr. hhv. 1. august, 1, november, 1. februar og 1. april.

De efterfølgende år betales 3.875 kroner i august og herefter tre rater af 2.000 kroner.

Bor du på Stenhus Kostskole, består prisen af de 9.875 kr. om året som beskrevet ovenfor, og derudover udgifter til kost og logi på kostskolen, der udgør 5.500 kr. om måneden i 11 måneder om året.

Optagelse

For at søge optagelse på Stenhus Håndbold College skal der indsendes en skriftlig ansøgning.

Ansøgningsskema

Ansøgningsfristen til skoleåret 2019/20 var:

27. januar 2019

Efter ansøgningsfristen afholdes en optagelsesprøve, der består af 2 træningspas og en personlig samtale. Denne try-out finder sted lørdag den 2. februar 2019 kl. 10-16 eller alternativt den 12. februar. 

Elever, der efter denne try-out er optaget på Stenhus Håndbold College, skal desuden søge optagelse på skolen via optagelse.dk.