Kontantløs kantine - Nye lokaler på H-gangen - og et fysisk studiekort, der er blevet til en app?

Der var flere ændringer, da eleverne mødte op på skolen igen efter en lang sommerferie. 

De nye elever i 1g, 1hf og Pre-IB og IB mødte mandag og tirsdag til introaktiviteter, hvor tutorer og supertutorer guider igennem et særligt program med navnelege, samarbejdsøvelser, bogudlevering og en masse info om hverdagen på Stenhus. 

Onsdag vendte alle vores fortsætterelever i 2g, 3g og 3i tilbage og var i løbet af dagen omkring bogdepotet og hente bøger til det nye år. Denne gang var det 2y, 2z og halvdelen af 2æ, der toppede listen med hele 12 forskellige nye bøger til stamklassen :-)