Torsdag den 12. august var Region Sjælland forbi Stenhus Gymnasium med en mobil vaccinations-enhed. Derfor kunne de elever og ansatte, der mangler at blive vaccineret og gerne vil det, få det første stik. Det 2. stik kan man f.eks. få torsdag den 2. september, hvor den mobile enhed igen ligger vejen forbi Stenhus.

I alt tog 26 personer imod tilbuddet den 12. august - og det skete uden at der blev skrevet fravær for undervisningen for de pågældende elever:-)

Skolen har gennemført en spørgeskema-undersøgelse, og selv om der i skrivende stund stadig mangler svar fra et lille antal, så viser undersøgelsen, at hele 93% af skolens 3g-elever ER vaccinerede. Det er en stor fordel, at så mange er vaccinerede, dels i hverdagen, men også i lyset af, at 3g'erne i efteråret rejser på studietur til forskellige destinationer i Europa. Der er tale om studieture, der blev udsat fra foråret pga corona-nedlukning.

Fra skolens ledelse opfordres alle til at lade sig vaccinere, således at smitte med corona så vidt muligt kan undgås.