Vi søger nye dygtige lærere i fagene dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, erhvervsøkonomi, samfundsfag, religion, biologi, matematik, psykologi – og på IB-uddannelsen business management, kemi og engelsk pr. 1. august 2021. Der er tale om 6-8 stillinger både faste stillinger og vikariater.

På Stenhus Gymnasium har vi et godt arbejds- og undervisningsmiljø, der er rammen for udviklingen af elevernes studiekompetence og almendannelse, vores mange sociale og kulturelle aktiviteter og et stort og velfungerende lærerkollegium.

Vi er et af Danmarks største, flotteste og mest moderne gymnasier – og alligevel har vi ligget her i over 100 år og har en masse gode traditioner og værdier.

Vi har en skolekultur, der bygger på gensidig respekt, tolerance, engagement og en god omgangstone.

Vi udbyder 3 uddannelser: STX, HF og IB, den internationale studentereksamen på engelsk.

Du kan få mere at vide om os ved at gå ind på vores hjemmeside www.stenhus-gym.dk.

Du er også velkommen til at kontakte rektor Per Farbøl pf@stenhus-gym.dk.

Hvis du vil være en del af Stenhus Gymnasium, så send din ansøgning gennem Gymnasiejob.

 

Ansøgningsfrist fredag den 26. marts 2021.