Efter flere måneder med nedlukning sidste skoleår, besluttede ledelsen på Stenhus, at skolen vil bruge ekstra ressourcer på elevernes faglige og sociale trivsel i dette skoleår.

”Vi ser det som vores opgave at skabe en god klasserumskultur, at lægge grunden for nogle stærke sociale relationer og at skabe en feedbackkultur, hvor man tør fejle og kan lære af det”, fortæller Peter Fink, vicerektor på Stenhus Gymnasium og fortsætter: ”Vi bruger f.eks. i øget omfang dobbeltlærere, for at eleverne hurtigere kan få hjælp i timerne, og så har vi ekstraordinært sendt vores 2g elever på hyttetur med overnatning, så klasserne kunne blive rystet godt sammen”.

Netop hytteturene i 2g faldt i rigtig god jord hos eleverne, der nød et par dage med klassen, hvor det sociale samvær var det vigtigste: ”Det var hyggeligt, og godt for klassens sammenhold, hvilket fører til en bedre skolegang. Udsigten var pæn, hvilket skabte harmoni, og hjalp på en hyggelig stemning om aftenen. Fin plads til udendørsaktiviteter, hvilket var sjovt, vi spillede fx. rundbold, fodbold, lavede stensmut, kongespil mm. Det var hyggeligt at lave mad, og fedt at tingene blev delt op, så der ikke var en der stod med det hele. Bålet var fedt med snobrød og skumfiduser, som var prikken over i’et”, fortæller Signe på vegne af 2u, der var med lærerne Mette Engelbrecht og Dennis Olesen på hyttetur ved Bjerge Strand i uge 37.

Alle 3g, 3i samt 2h-eleverne har været på studietur til forskellige europæiske destinationer; alle sammen ture, der blev aflyst i foråret pga. corona, men altså gennemført i dette efterår i henh. uge 36 og 39.

For skolens nye elever i 1g, 1h og i de to Pre-IB-klasser laves særlige introduktionsforløb, når de begynder på skolen i august og for stx-elevernes vedkommende igen, når de kommer i deres studieretningsklasser i november måned. Ved intro-forløbet er der fokus på at lave samarbejdsøvelser for bl.a. derved at skabe nogle gode relationer i klassen. Alle får desuden en "buddy" i klassen, som man kan hente hjælp og støtte hos, hvis der er brug for det.

Senere i efteråret kommer Chris MacDonald og holder et oplæg for alle de nye elever, hvor han taler om nogle af de basale fysiske og psykologiske forudsætninger for, at man trives.

Endelig har skolen indgået et samarbejde med lektor ved DPU på Aarhus Universitet, Jens Christian Nielsen. Han har forsket i elevtrivsel i gymnasierne og har holdt foredrag for alle lærerne og sidenhen et kursus for klasselærerne, hvor vi har arbejdet med, hvad der er vigtigt for elevtrivslen.