Fredag den 23. april blev det så endelige 3i's sidste skoledag. Og den blev afholdt fysisk:-)

3i er vores afgangselever på den internationale IB-linje. Klassen har som alle andre elever på ungdomsuddannelserne været udsat for ikke så lidt virtuel undervisning, og med et skoleår, der sluttede allerede i april, ja, så er det ikke mange dages fysisk undervisning 2021 har kunnet byde på.  

Sidste skoledag kunne dog heldigvis afholdes fysisk til stor glæde for både elever, lærere og ledelse. På billedet ses klassen i forbindelse med en fælles frokost i et dobbelt klasselokale, og selv om der er mange mennesker på billedet, så er alle regler for sådanne arrangementer i skole-regi overholdt.

I den kommende tid venter de skriftlige eksaminer og herefter følger de mundtlige, før eleverne i perioden 12.-20. maj efter sidste eksamen kan sætte huerne på hovedet og som nogle af de allerførste studenter i Danmark kan pryde gadebilledet.

De afsluttende karakterer må de dog vente lidt på. I IB-systemet sendes prøverne til bedømmes internationalt, hvorfor det først er i starten af juli, at eleverne kan forvente at kende deres endelige karakterer. 

Held og lykke med eksaminerne i den kommende tid!