Alle 2g, 3g og 2h elever havde mulighed for at møde repræsentanter fra forskellige erhverv og uddannelsesinstitutioner i Stenhushallen. Efter 40 minutter med uformel snak ved standene var der som noget nyt i år arrangeret virtuelle præsentationer af forskellige karriereoplæg kaldet "KarriereTanken LIVE". Hver elev skulle vælge 2 oplæg, hvor der undervejs var mulighed for at stille spørgsmål via chatten.

KarriereTanken handler om, hvilke karrieremuligheder og uddannelser, der venter efter gymnasiet. Det kan være svært at vælge, og KarriereTanken er tænkt som en mulighed for inspiration - og måske som led i en afklaring?

Du kan her se, hvilke uddannelser, der var repræsenteret ved besøget i Stenhushallen.