Her følger nærmere information om, hvordan vi på Stenhus Gymnasium sikrer den nødvendige testning og tilrettelægger den fysiske undervisning efter alle retningslinjer og med håb om at undgå smitte på skolen. 

Hvem må komme på skolen?

Ifølge politikernes melding må halvdelen af skolens elever møde op i en uge ad gangen. På Stenhus har vi besluttet, at:

  • Fysisk undervisning i lige uger =  1g, 1h, 1i, 1j, 2h, 2i og 3i
  • Fysisk undervisning i ulige uger = 2g og 3g.

Undervisningen skal som udgangspunkt finde sted i stamklasser i STX, mens det i HF bliver skiftevis på fagpakkehold og i stamklasser en uge ad gangen. I IB regner vi årgangen som én klasse, som en stor del af tiden er delt op på forskellige mindre hold.

Eleverne vil risikerer, at de både skal have timer som foregår på Stenhus med deres klasse/fagpakkehold, mens deres valgholdsundervisning i de allerfleste tilfælde bliver virtuel. Det er ikke så smart, at man både skal have virtuel undervisning og undervisning på skolen på den samme dag, så vi er ved at at rydde op i skemaet, hvilket dog er et gigantisk arbejde, så det vil tage lidt tid. Vi regner med at det meste er på plads efter påske.

Hvad med testning?

Efter påskeferien er det meningen, at alle medarbejdere og elever skal kunne blive selvtestet på skolen. Vi har ansat supervisorer, som bliver uddannet i ferien, men der er stadig problemer med de statslige it-systemer, som det hele skal registreres i, så for at være på den sikre side, vil vi bede om, at alle der skal ind på Stenhus i uge 14, møder op med en negativ coronatest, som tidligst skal være taget søndag eftermiddag, så den gælder til og med de første to skoledage (Mandag er jo helligdag). Vi forventer at være klar til at teste allerede om onsdagen, men al begyndelse er svær, og det giver en god tryghed at vide, at alle er testet de første to dage. Desuden betyder det, at vi kun behøver at teste alle elever en enkelt gang i den pågældende uge, for at vi er dækket ind.

I uge 15 er det en ny gruppe elever (2g og 3g), som må møde op på skolen, og vi vil også  bede dem om at lade sig teste inden de kommer. De møder ind mandag morgen, så de skal tidligst være testet lørdag eftermiddag for at være dækket ind de første to dage. Så slipper de også med en enkelt omgang testning på skolen.

Efter de første to uger med selvtestning, og når vi alle har vænnet os til det, skal vi være klar til, at alle som har fremmøde på skolen får mulighed for at teste sig selv. Det kommer til at foregå sådan, at der kommer en supervisor ud i klassen, som første gang viser en video og giver en grundig instruktion. Der skal gøres rent på bordet, prøven skal foretages og aflæses, hvorefter resultaterne registreres og indberettes dagligt. Indberetningen er vigtig, for den muliggør, at man kan dokumentere, at man har et friskt, negativt testsvar, hvilket er nyttig også i andre sammenhænge som f.eks. frisører, caféer og biografer m.fl. 

Der er tale om selvtestning, så man skal selv foretage podningen. Er man forhindret i selv at foretage podningen sammen med klassen, kan man gå ned i kantinen, hvor der vil være en mulighed for individuel selvtestning, eller for at man får hjælp til podningen, hvis det driller. Endelig er man selvfølgelig også velkommen til fortsat at lade sig teste ude i byen i sin fritid. Så er det bare vigtigt, at man medbringer dokumentation for en negativ coronatest, som er taget for under 72 timer siden.

Supervisorer

Christina Mosbæk (CMO) står i spidsen for supervisorerne, der derudover består af vores lektiehjælpere samt et mindre antal tidligere elever, som skolen har ansat til at varetage denne opgave. Endelig er også pedel Henning Justesen (HJU) del af supervisor-holdet. På billede ovenfor kan du se vores supervisorer, der netop havde deltaget i kursus om podning i påskeferien. 

Vask hænder og brug mundbind

Det er selvfølgelig stadig nødvendigt at vaske hænder, når man kommer og forlader skolen samt i løbet af dagen. Mundbind skal bæres hele tiden, med mindre man sidder på sin plads i klasseværelset. Der skal holdes 2 meters afstand og man må ikke omgås elever fra andre klasser. Med andre ord, alle de kendte restriktioner fra efteråret skal stadig overholdes. 

Følgende 3 indgange kan benyttes: Hovedindgangen, indgangen for enden af 100metergangen (mellem E og D gangene) samt indgangen ved C-området.

Spisefrikvarteret holdes for alle kl. 11.20 til 11.50.

Vi glæder os til at se både elever og medarbejdere tilbage på skolen.