Under den første corona-nedlukning i foråret 2020, hvor lærere og elever med ét blev hjemsendt og overladt til virtuel undervisning, begyndte rektor Per Farbøl at sende en morgenhilsen til både elever og ansatte. Og det fortsatte han med så længe nedlukningen varede - og genoptog igen under den seneste nedlukning. Det blev i alt til 158 morgenhilsener, alle forsynet med mindst ét godt citat fra filosoffer, forfattere, politikere, videnskabsfolk, eller f.eks. kendte sangere eller skuespillere.

Ind imellem har også lærere og elever bidraget med gode citater, der så er blevet viderebragt i rektors morgenhilsen. 

"Det har været en måde både for mig selv, og for alle andre på skolen, håber jeg, til at holde fast i, at vi er én skole - og en måde at vise på, at jeg som rektor er her. Og at vise det hver eneste skoledag, så alle kunne starte dagen med, at der var en der henvendte sig til dem. Jeg har fået utroligt meget positiv respons og fået tilsendt mange fine citater undervejs. Og det har været en daglig opmuntring for mig i en lang periode med tomme eller halvtomme klasselokaler," siger Per Farbøl.

Fredag den 21. maj havde fortsættereleverne sidste skoledag, og nedlukningen blev endelig ophævet for alle skolens elever, hvorfor rektor besluttede, at tiden var inden til at stoppe morgenhilsnerne. Det skete med blandt andet dette citat af Albert Camus: "But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?". 

Dagen før var det følgende citat af Emma Watson, der måske meget præcist beskriver det helt særlige og værdifulde ved uddannelse: "I'm not going to School just for the academics. I wanted to share ideas, to be around people who are passionate about learning".

Tak for alle morgenhilsnerne, Per :-)