Hen over sommerferien er der sket spændende ting på Stenhus! Mellem gymnasiet og Stenhusparken er der en 1,3 ha stor skov, som stort set har været urørt i årtier. Da skoven blev plantet, satte man Poppeltræer som såkaldte ’ammetræer’ for andre træer og buske. Disse Poppeltræer samt andre træer har gennem årtier vokset sig meget store og er nu blevet fældet, blandt andet på grund af risikoen for at de vælter. Planen er at fjerne de liggende stammer i efterårsferien.

Der står nu blivende egetræer på området og vi glæder os til at plante flere træer og buske senere. Fremadrettet vil vi bruge skoven som undervisningsområde. Det giver en unik mulighed for, at vores elever på eget område kan undersøge og lære om blandt andet biodiversitet, CO2 regnskab, ressourceforbrug og skovens modstandsdygtighed overfor f.eks. klimaforandringer.