Så er vi i gang igen efter påskeferien.

Lige inden påske meldte undervisningsministeren nyt ud om resten af skoleåret.

1g, 2g, 1h, Pre-IB og 2i
1.g og Pre IB, 2.g, 1.hf og 2.IB skal fortsat frem til 10. maj udelukkende undervises virtuelt. Hvad der sker derefter, ved vi rent faktisk ikke – og måske er der ingen, der på nuværende tidspunkt ved det.

Alle eksaminer er aflyst. Elever der skulle have været til eksamen (for 1.hf i alle afsluttende fag, for gymnasiet og Pre IB hvis de var trukket ud til eksamen i et eller flere fag), får nu i stedet en karakter på baggrund af deres præstationer i undervisningen og evt. tests el. lignende i resten af skoleåret. Interne prøver efter 1.g og 2.g afvikles enten virtuelt eller først i næste skoleår.

Når eksamen nu aflyses, så fortsætter undervisningen nok et godt stykke ind i juni måned.

2h og 3g
2.hf og 3.g kan nu igen blive undervist på skolen; men det kræver en lang række sikkerhedsforanstaltninger. Det gælder både håndvask ved ankomst til skolen og hver anden time, der skal gøres rent to gange om dagen, der skal være to meters afstand til alle sider til de andre elever (i et almindeligt klasselokale kan der så kun være 12 elever) og en lang række andre forholdsregler.

I 2. hf skal eleverne til eksamen i skriftlig dansk og engelsk og mundtlig eksamen i dansk og et andet fag.
I 3.g skal eleverne til eksamen i skriftlig dansk og et studieretningsfag og mundtligt forsvare deres SRP.

I resten af fagene så får eleverne nu i stedet en karakter på baggrund af deres præstationer i undervisningen og evt. tests el. lignende i resten af skoleåret.

Med færre eksaminer er der lagt op til, at undervisningen også for afgangseleverne fortsætter længere end sædvanligt.

Al undervisning i uge 16 er virtuel

Meget er endnu ikke udmeldt, og hvornår det bliver det, vides ikke. Vi kender heller ikke frihedsgraderne for den enkelte skole til at vælge løsningerne på udfordringerne. Men vi ved, at det er den enkelte skole, der vælger hvor meget undervisning for 3.g og 2.hf, der skal være virtuel og hvor meget med fysisk tilstedeværelse. 

Eleverne starter i denne uge med fortsat at blive undervist virtuelt. Vi vil fra ledelsens side i løbet af de næste to dage meddele mere om, hvordan der skal undervises fremover. Vi vil både se på, hvad der er muligt og hvad der er forsvarligt, for vi lægger stor vægt på jeres og elevernes sundhed.

Mvh Ledelsen