På Stenhus Gymnasium har vi nøje fulgt Sundhedsstyrelsens og Børne- og undervisningsministeriets udmeldinger og retningslinjer hen over påsken. Vi har nu udarbejdet en samlet plan, udfra de nuværende kendte betingelser, for hvordan den kommende del af skoleåret skal foregå.

Elever i 1. g, 2. g, 1. h, IB og Pre-IB

I skal alle fortsat frem til den 10. maj undervises virtuelt - og muligvis endda i længere tid. 

Afgangselever i 2. hf og 3. g 

Regeringen har besluttet, at 2. hf og 3.g elever gerne må komme tilbage på skolen, hvis det kan ske med overholdelse af en lang række retningslinjer udstukket af Sundhedsstyrelsen og Børne- og undervisningsministeriet. 

Vi har derfor besluttet, at da vi vil:

  • sikre en effektiv undervisning, hvor alle elever i alle klasser og årgange har mulighed for at få den undervisning, der er forudsat i bekendtgørelsen,
  • sikre både lærergennemgang og individuel vejledning,
  • sikre undervisning både i fællesfag og valgfag
  • sikre at lærerne har mulighed for at skaffe sig et bedømmelsesgrundlag for årskaraktererne,

så vil vi for 2. hf og 3.g fortsætte med en hel del virtuel undervisning frem til og med 7. maj efter det nuværende normale skema.

Men: Vi vil også kalde 2. hf og 3.g klasserne ind til undervisning på skolen i denne periode. I første omgang indkaldes alle klasserne til orientering om undervisningen, karakterer, eksamensfag og de andre fag og ledelsen vil besvare spørgsmål. Derudover vil I blive undervist (jeres lærerne byder ind med indhold) og så vil hele klassen mødes igen.

Denne undervisning, som altså bryder med det normale skema og foregår fysisk på skolen, vil fremgå af jeres skema i lectio.

Ovenstående gælder undervisningen fra mandag den 20. april frem til fredag den 7. maj 2020.

I ugen mandag den 11. maj til fredag den 15. maj vil vi for 3. g lave decideret eksamenstræning til den skriftlige eksamen i dansk og i et studieretningsfag og det skriftlige fag, hvor der i stedet for eksamen skal gives en ekstra årskarakter. For 2. hf laver vi også decideret eksamenstræning til den skriftlige eksamen i dansk og engelsk og evalueringssamtaler i mundtlig engelsk.

Undervisningen i denne uge vil foregå efter et særligt skema og kan både foregå på skolen og virtuelt. Det vælger de enkelte faglærere. I vil også få eksamensorientering af ledelsen, for det er noget mere kompliceret at afholde skriftlig eksamen i disse tider.

Information

Alle elever og ansatte på Stenhus Gymnasium er via lectio blevet orienteret om ovenstående og har modtaget særlige oversigter over forløbet for de enkelte årgange. Desuden SKAL alle orientere sig i denne skrivelse: Sikkerhed på Stenhus og Covid-19, der også er sendt ud på lectio til alle.

Det er fortsat vigtigt, at alle holder sig løbende orienteret på lectio, hvor alle beskeder om undervisningsforhold m.m. formidles direkte til de berørte.

Med venlig hilsen 

Ledelsen