Elever og lærere på Stenhus Gymnasium holder påskeferie og skolen er lukket frem til og med 13. april. 

På nuværende tidspunkt er der ingen der ved, hvordan - og hvornår - skolen evt. åbner op igen for normal undervisning. Som udgangspunkt skal vi nok indstille os på at "det virtuelle Stenhus Gymnasium" også er der den 14. april. Hvis vi i løbet af påsken får noget at vide om, hvad der skal ske fremover, så skal vi nok give besked. Først og fremmest gives der direkte besked til lærere og elever i lectio, men også her på hjemmesiden vil vi orientere om situationen. 

De sidste 3 uger har været meget specielle for både elever og personale, og det er kun lykkedes i kraft af en helt ekstraordinær indsats og en indstilling til, at det bare SKULLE lykkes fra alles side. Tak for indsatsen til alle.

Fredag den 3. april afleverede 2. hf'erne og 3.g'erne deres store opgave, henh. SSO'en og SRP'en. Der har været arbejdet ihærdigt med opgaverne, og det lykkedes for alle elever at få afleveret inden tidsfristen kl. 14. Stort tillykke til jer med at komme i mål med opgaverne trods de ændringer, der har været undervejs i forhold til online vejledning og begrænset adgang til fysiske materialer m.m..

Hvad med eksamen?

Ja det ved vi ikke endnu, eller rettere, vi ved kun helt præcist, hvordan det er på IB. På IB bliver der ikke eksamen, som der plejer. I stedet gives der karakterer ud fra det, eleverne har præsteret på skolen og hjemme - stadigvæk med censorer på (IB eleverne er orienteret mere detaljeret om dette). Så IB eleverne kan altså færdiggøre deres uddannelse og blive IB studenter til sommer.

Når det gælder HF og STX, så ved vi endnu ikke, om der bliver skriftlig eksamen og mundtlig eksamen, som der plejer (det diskuteres meget), men selv om det ser uoverskueligt ud nu, så kan alle i 2.hf, 3.g og 3. IB se frem til at blive studenter, - og rektor har oplyst, at han snart starter på at skrive sin dimissionstale :-)

Rigtig god påskeferie!

Mvh Ledelsen