Siden skolen delvis åbnede igen efter forårets corona-krise, har der været en række forholdsregler, der skulle overholdes for at sikre, at vi ikke smittede hinanden på skolen. 

Da alle elever og lærere vendte tilbage efter sommerferien var en lang række af disse forholdsregler stadig gældende - og i løbet af de første par uger har vi indført flere mindre tilpasninger, således at vi nu i endnu højere grad sikrer, at smittespredningen får dårlige vilkår.

Håndvask

Allerede før sommerferien blev der sat håndvaske op ved alle store indgange. I løbet af ferien blev de gjort mere permanente, hvor der f.eks. blev lagt fast afløb i gulvet istedet for de midlertidige afløbsslanger.

Elever og ansatte har fået indskærpet, at al ind- og udgang SKAL foregå via disse indgange med håndvaske. Det giver lidt kø specielt om morgenen, men mange har allerede fundet ud af at møde lidt tidligere - og alle tager det med godt humør. 

Frokost

Det stod hurtigt klart, at 1400 elever med frokostpause på samme tid var en rigtigt dum ide! Fra mandag den 17. august har alle 2g og 3g eleverne derfor istedet holdt frokostpause EFTER 4. lektion, mens alle andre elever holder frokostpausen FØR 4. lektion. Alle øvrige lektioner ligger på samme tid for alle klasser. Lærerne følger frokostpausen for den klasse/årgang, de underviser i 4. lektion.

Samtidig har kantinen udvidet antallet af salgssteder til ialt 3, således at køerne til kassen minimeres

Klasseværelserne

I sommerferien blev alle klasseværelser nyindrettede, så eleverne i dag sidder 2 personer sammen ved tomandsborde, og den tidligere så kendte "hestesko"-bordopstilling er for en tid helt forsvundet. Lærerne har ved skoleårets start besluttet, hvilke elever, der skal sidde sammen - og det skal de så i alle timer. 

I forbindelse med valgfagsundervisning, hvor elever fra flere klasser er samlet på et hold, skal elever fra samme klasse sidde sammen; man må ikke blande sig mellem hinanden. 

Opholdsarealer

I løbet af skoleårets første uge pointerede rektor over alle-kald, at alle fællesarealer er at betragte som transportområder, hvor man kan færdes på vej fra et lokale til et andet - der er ikke tale om "hæng-ud"-områder! 

Man skal så vidt muligt opholde sig udendørs eller i sit klasselokale udenfor undervisningen. Man skal heller ikke opsøge andre klasser i frikvartererne.

Gangarealet på 100meter-gangen er forsynet med gule afstribninger, der sikrer, at alle holder til højre - og med hajtænder og svingbaner er der ikke noget at tage fejl af!

Det gode vejr har heldigvis hjulpet til med at ophold udenfor har været muligt, både i pauser men også i forbindelse med undervisningen.

Samtidig har døre og vinduer i klasseværelserne været åbne, så der har indtil nu være en rigtig god udluftning. 

Vi synes, at vi med disse forholdsregler har kunnet skabe en fornuftig dagligdag for både ansatte og elever, hvor vi stadig kan have fokus på det egentlige - nemlig undervisningen - men samtidig tage behørigt hensyn til den smittefare, der for tiden er i det danske samfund. 

Smitte?

I løbet af skoleårets første uge blev 5 klasser sendt hjem, da en enkelt elev i hver klasse havde symptomer, der kunne tyde på covid-19. Alle 5 elever blev testet negative. 

Efter at have været i dialog med sundhedsmyndighederne vil proceduren fremover være, at ingen klasser sendes hjem blot på grund af mistanke om smitte hos en enkelt elev - men testes en elev positiv vil klassen blive sendt hjem, og eleverne vil først kunne komme tilbage på skolen, når der foreligger 2 negative testresultater med nogle dages mellemrum.

Corona Hotline

Hvis man har mistanke om, at man er smittet eller man oplever symptomer, der kunne tyde på covid-19, så skal man kontakte skolen på telefon 22 35 67 11 mellem kl. 7.45 og 8.15 om morgenen på hverdage og mellem kl. 10-11 i weeekenderne. Hvis man udenfor dette tidsrum får svar på, at man er testet positiv, skal man straks kontakte Peter Fink (FI) på lectio, så vil han vende tilbage hurtigst muligt.