Fra onsdag den 27. maj bliver det igen muligt for fortsættereleverne at have undervisning på skolen. Det glæder vi os over på Stenhus Gymnasium, for der er ganske givet en masse elever og lærere, der længes efter mere normale forhold, og efter at se hinanden! Samtidig skal vi alle holde fast i alle sundhedsforanstaltningerne, som sætter nye rammer.

Per Farbøl, rektor, har stor forståelse for de, der bare gerne vil i gang med det samme: "vær tålmodig, for allerede i denne uge kommer de fleste af jer på skolen igen, og vi gør hvad der er muligt for at få jer alle ind hurtigt. Og ja, det bliver nok i begrænset omfang; men det sker nu." Og han tilføjer: "til de bekymrede:“ vær helt rolige, for der er styr på håndvask, afspritning og afstand på skolen. Spørg bare afgangsklasserne om, hvordan den nye virkelighed er på Stenhus Gymnasium."

De allerede planlagte virtuelle årsprøver vil fra torsdag den 28. maj blive afviklet fysisk på skolen. Detaljer om tid og sted vil fremgå af lectio. Derudover vil f.eks. 1g'ernes DHO-fremlæggelser bliver fysiske på skolen i stedet for virtuelle. Endelig vil der også blive tale om regulær undervisning. Alle skal holde øje med lectio, hvor tid og sted for den fysiske undervisning kan ses i skemaet.

For afgangseleverne gælder, at de sidste skriftlige eksaminer afvikles i uge 22, mens den mundtlige eksamen for 3g (SRP-fremlæggelse) afvikles i uge 25 og hf'ernes sidste mundtlige eksamen afvikles i uge 26. Der mangler stadig en udmelding fra Børne- og undervisningsministeriet vedrørende afslutningsarrangementer, hvorfor skolen heller ikke kan melde noget ud endnu, men der er fuld gang i planlægningen, og rektor er begyndt på sin dimissionstale!

Bogaflevering inden sommerferien er i år skemalagt i uge 24-25-26 for at kunne styre, at ikke alt for mange samles i bogdepotet på samme tid. Alle bedes respektere de tildelte tider og møde op med alle de hjemkaldte bøger, for uden bogaflevering inden ferien, kan vi ikke starte skoleåret op igen i august!