I perioden fra d. 1. nov. – 31. dec. gennemføres den årlige elevtrivselsmåling på alle landets gymnasier. Den obligatoriske trivselsmåling undersøger ikke den generelle trivsel, men uddannelsestrivsel. Målingen er vigtig for at give et billede af, hvordan elever på landsplan trives på de enkelte afdelinger (STX, HF, IB) samt på institutionen som helhed.

Holbæk kommune gennemfører sideløbende en ungeprofilundersøgelse, der løber fra d. 1. nov.-31. januar og som skal bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv i Holbæk. Her spørges altså mere bredt til den generelle trivsel. De to undersøgelser har ikke noget med hinanden at gøre, udover at de finder sted næsten samtidigt.

Vi opfordrer forældre til at tale med deres børn om de to undersøgelser.

Man kan læse om trivselsmålingen i Informationsbrev om trivselsmålingen til gymnasieelever 2019 og om ungeprofilundersøgelsen i Informationsbrev til forældre på Stenhus Gymnasium.