Da skoleåret startede den 13. august begyndte alle vores nye 1g'ere i et grundforløb, hvor alle har samme fag og undervises efter de samme materialer. Først i november skal eleverne starte på studieretningsforløbet, hvor det er deres individuelle valg af studieretning, der bestemmer hvilke fag og hvilken faglig toning, der skal kendetegne deres gymnasieuddannelse.

Tanken med det 3 måneders grundforløb er, at tiden skal bruges på at eleverne bliver mere afklarede omkring, hvilken studieretning, de ønsker. Desuden får skolens lærere en fornemmelse af den enkelte elevs styrker og svagheder, og kan derfor, med deres indsigt i det faglige, kvalificere elevens valg.

For at hjælpe eleverne til en afklaring, er de blevet præsenteret for de forskellige fagområders studieretninger, og i uge 40 vil der blive gennemført forældresamtaler, hvor eleven og dennes forældre kan mødes med en af elevens lærere til en kort samtale om studieretningsvalget. Tiderne for samtalerne kan ses i lectio i løbet af uge 39.

Skolen udbyder 12 forskellige studieretninger - læs mere om dem her.

Valget af studieretning skal være gennemført senest den 7. oktober og foretages i lectio, hvorefter selve studieretningsforløbet begynder mandag den 11. november.

De første dage vil være præget af et intro-forløb, hvor eleverne vil blive præsenteret for nye klassekammerater og nye lærere - og nye spændende fag!