I uge 33 begyndt skoleåret 2019-20 for alle vores elever, nye som fortsættere!

Mandag og tirsdag var der introforløb for alle nye 1g, 1h og Pre-IB elever med samarbejdsøvelser, navnelege, udstedelse af studiekort, bogudlevering og meget, meget mere. Onsdag vendte fortsættereleverne tilbage fra en lang sommerferie og indtog hjemmevant skolen. Som tidligere år blev langt de fleste skolebøger udlånt på denne torsdag, men mængden til hver enkelt klasse varierede meget. Højdespringer blev 3u med hele 19 bøger!!

Velkommen tilbage til alle!