Det er i dag ikke tilladt at ryge hverken indenfor eller udenfor på ungdomsuddannelserne. Dette skal forebygge, at de unge begynder at ryge, fordi de inspireres/lærer det af andre – og det skal gøre det så besværligt for de unge, der allerede ryger, så de tilskyndes til at stoppe.

Erfaringerne fra Norge viser, at hvis de unge ikke starter på at ryge, før de bliver 18 år, så er sandsynligheden for, at
de senere starter, meget lille. Og i Norge har en aktiv rygepolitik med et forbud mod at sælge cigaretter til unge
under 18 år og at ryge i undervisningstiden, der rent faktisk overholdes, nedsat rygningen drastisk.

Modsat har det desværre vist sig, at i Danmark er der et stigende antal unge, der begynder at ryge.

Dette har fået 31 kommuner, 7 gymnasier (Nyborg, Viby, Bornholm, Svendborg, Birkerød, Rybner i Esbjerg og
Marselisborg gymnasium) og 10 erhvervsskoler til at indføre et totalt rygeforbud i arbejdstiden for medarbejderne
og for alle i undervisningstiden på skolerne.

Holbæk er blandt disse kommuner med forbuddet i undervisningstiden startende i dette skoleår. Vores nabo
Stenhus Kostskole har tilsluttet sig kommunens nye rygepolitik.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at Stenhus Gymnasium ligeledes indfører et totalt forbud mod rygning i
arbejdstiden og undervisningstiden, så vi støtter op om Holbæk kommunes initiativ. Det er også oplagt, at vi som
skole med fokus på sundhed gør vores til at fremme en røgfri fremtid.

Forbuddet mod rygning gælder også for E-cigaretter og snus.

Vi vil tilbyde rygestopkurser til medarbejdere og elever og er åbne overfor andre tiltag.

Dette træder i kraft efter efterårsferien mandag den 21. oktober.