Stenhus Gymnasiums allerførste IB-studenter afsluttede alle i uge 21 deres sidste eksaminer! 

Det blev fejret på gangene hele ugen med hue-påsættelse, flag og stolte familier, der var mødt frem til det store øjeblik. 

Fredag den 24. maj afholdtes en festlig sammenkomst for de 32 IB-studenter og deres familier på skolen. I juni, når vores øvrige STX og HF-studenter bliver færdige, vil IB-studenterne igen blive fejret ved den traditionelle fotografering onsdag den 26. juni i haven bag Stenhus Kostskole samt ved dimissionen fredag den 28. juni. Læs mere om studenter-traditionerne på Stenhus Gymnasium.

Baggrund

IB (international Baccalaureate) er en international anerkendt uddannelse fra 1.klasse til gymnasieniveau, hvor al undervisning foregår på engelsk. Pensum er ens over hele verdenen, og det er således muligt at tage dele af uddannelsen i forskellige lande - og stadig have et samlet uddannelsesforløb, der er adgangsgivende på videregående uddannelser globalt. Derfor består båndet på huen da også af flag fra hele verdenen.

I 2014 åbnede undervisningsministeriet for, at der kunne etableres IB-uddannelse på 3 flere end de daværende 13 skoler i Danmark. Stenhus Gymnasium søgte - og blev godkendt pr. januar 2015. Herefter indledtes en godkendelsesproces ved den internationale IB-organisation, og i december 2016 faldt også denne godkendelse på plads. 

I august 2016 kunne Stenhus Gymnasium således åbne dørene for de første elever på Pre-IB uddannelsen, der er et 1-årigt forløb, der giver adgang til den egentlige 2-årige IB-uddannelse. 17 af de 32 studenter, der nu kan sætte huen på hovedet, deltog i dette allerførste hold, og året efter stødte endnu 15 elever til. Både i 2017 og 2018 startede omkring 50 elever på Pre-IB-uddannelsen, og det samme vil være tilfældet efter sommerferien 2019. Der har været stor interesse for IB-uddannelsen i lokalområdet, hvilket også mærkes ved det årlige Åbent Hus arrangement.

Eksamen

Fredag den 26. april var sidste skoledag for IB-eleverne, og de indledte derfor tidligere end alle andre deres eksamensperiode. Mange af eksaminerne på IB er skriftlige og sendes til censur - og for de mundtlige prøver gælder, at de skal lydoptages og ligeledes sendes til censur over hele verdenen. Dette sker for at sikre, at karakterniveauet i alle lande er ens. Denne procedure betyder, at IB-studenterne først den 6. juli vil kunne se deres endelige karakterer.

Det har været et spændende og til tider også krævende forløb for både elever og lærere at starte en helt ny uddannelse op - det er derfor også med ekstra mange følelser involveret, at Stenhus ønsker alle hjerteligt tillykke med de overståede eksaminer!