Onsdag den 13. februar udpegede Slots- og Kulturstyrelsen Holbæk Kommune, som en ud af 6 kommuner, til særlig talentkommune. Med udnævnelsen følger 1 mill. kr. til arbejdet med støtte af den lokale talentudvikling og med at etablere Holbæk som et centrum for kunstnerisk talentudvikling i det østlige Danmark. Læs Holbæk Kommunes pressemeddelelse.

Holbæk Kommune har god erfaring med arbejdet med talentudvikling og har siden 2012 haft et særligt talentråd, der har haft fokus på talentudvikling både indenfor teater, musik, billedkunst og sport. Læs mere om talentrådets vision og arbejde.

Stenhus Gymnasium tilbyder talentudviklingen i form af Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) samt ikke mindst Scenisk Grundkursus (SGK) i form af vores Drama College, der siden 2014 har haft base på Stenhus Gymnasium og tilbydes i samarbejde med Holbæk Teater og Teatret Fair Play.

Drama College optager hvert år 5-12 elever, der samtidig med at de får en ungdomsuddannelse, har mulighed for at have fokus på deres særlige talent indenfor det scenekunstneriske område. Eleverne får dermed udforsket og udviklet deres individuelle talent i et kreativt og eksperimenterende miljø med professionel kunstnerisk bistand og læring. Drama College tilbyder således eleverne en udvikling i spændet mellem amatørteater og professionelt teater.

Læs mere om Drama College

Talentudvikling på andre områder

Stenhus arbejder med talentudvikling på andre fronter end de kunstneriske. F.eks. tilbyder vi med Sports College særlig fokus på idrætstalenter indenfor sportsgrenene Badminton, Basketball, Fodbold, Håndbold og Tennis. Derudover har vi fokus på skolens særlig dygtige elever igennem Akademiet for talentfulde unge (ATU), hvis mål er at udvikle og udfordre de unge gennem ekstra faglige udfordringer på et virkeligt højt plan.

Læs om talentudvikling på Stenhus Gymnasium