Ved et festligt arrangement på Holbæk Teater sagde ledere, lærere, forældre og venner tillykke til afgangseleverne for 2018, der gennem 3 år har deltaget i et særligt talentudviklings-forløb ud over normal skoletid, mens de har gået på Stenhus Gymnasium.

Eleverne er: Benjamin Sode Larsen, Frederikke Faber, Magnus Thinghuus, Malaika Mosendane, Mathilde Karppinen, Tobias Larsen og Valdemar Hagner.

På billedet ovenfor ses de med Henrik Mosbæk, Robert Parr, Brian Kristensen, Lotte Thulstrup, Maria Holm Kristensen og Henrik Steen Larsen.