AT 2017

24. januar 2017
Emnet for årets AT-eksamen er: Menneskets forhold til naturen

Årets AT-eksamensemne for alle 3g-elever blev offentliggjort mandag den 23. januar 2017. Emnet udvælges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og er dermed det samme for ALLE 3g-elever over hele landet. Det overordnede emne er altså: Menneskets forhold til naturen - og eleverne kan vælge mellem 2 opgaver.

Se mere?

For at se mere om de to opgaver og se det tilknyttede ressourcerum med inspirationsmateriale skal du logge ind i lectio, hvor der vil være et link til AT 2017 på forsiden.

I den kommende tid vil lærere og elever diskutere mulige opgaver under det overordnede emne. Eleverne skal vælge sig ind på to fag til belysning af deres valgte emne, og vil herefter få tildelt vejledere.

Senest den 30. marts 2017 kl. 8.15 skal alle 3g-elever aflevere en synopsis, der herefter danner baggrund for en mundtlig eksamination i maj/juni måned. Først herefter gives karakter i faget AT.

Læs mere om AT