I dagene 21-23 august, i fantastisk godt vejr, var 3x og 3y med fagene biologi, historie og AT på ekskursion til Helsingør, hvor de var bosat i Helsingør Ferieby.

I biologi var alle eleverne i arbejde som marinbiologer for en dag og blev undervist i Øresunds særlige hydrografi, dyre- og planteliv. Dyrelivet på sandbund og i ålegræs blev kvantificeret i Kronborgbugten, og med forskningskutteren Ophelia og fra gummibåd, blev hydrografi og bundfauna på udvalgte biotoper i Øresund undersøgt med forskellige metoder.

Med historie og AT gik turen til Kronborg og Søfartsmuseet, hvor eleverne på Søfartsmuseet arbejdede praktisk med at analysere forskellige typer af historiske kilder og med kildekritik.

Se flere billeder skolens facebook-side