Stenhus Gymnasium & HF udbyder en lang række valgfag, men der er dog visse krav, der skal opfyldes afhængig af valg af uddannelse og valg af studieretning på STX.

Alle elever har mulighed for at kontakte skolens lærere for nærmere information om både fag, de ikke tidligere har haft eller om fag, de evt. ønsker at opgradere fra C-niveau til B-niveau eller B-niveau til A-niveau.

På hjemmesiden er der ligeledes information om de forskellige fag, der udbydes på skolen til STX og HF.

Valget af valgfag sker i skolens administrative system Lectio.