Andre klasser er f.eks. i London, Bruxelles, Madrid eller Edinburgh, mens alle 1hf-klasserne er i Berlin.

Rejsemålene er valgt af elever og lærere under hensyn til, hvor der for den specifikke klasse har mulighed for et relevant fagligt indhold. For de samfundsvidenskabelige studieretninger er det oplagt at besøge Bruxelles med besøg i EU Parlamentet og andre EU-institutioner, mens Island bl.a. er interessant for naturvidenskabelige klasser pga udnyttelsen af det naturligt varme vand. En enkelt klasse er i Sydafrika for at lære mere om dette kontrastfyldte samfund og landets historie.

Læs mere generel information om studierejser.

I samme uge er alle 3g'erne og 2hf'erne til terminsprøver. De afholdes i idrætshallen og idrætssalen og foregår hele uge 11. Læs mere om regler og praksis ved skriftlige prøver.