Alle elever i 2g, 3g og 2hf var tirsdag den 2. februar inviteret til fællestime om emnet stress blandt unge. Emnet er yderst aktuelt, og blandt andet har man i den seneste tid kunne læse om, hvordan danske gymnasieeelever ikke tør række hånden op og føler sig stressede. 

Mette Storm, der er cand.pæd.psyk og ekspert i stress, formidlede under sit foredrag flere værktøjer til at forebygge og håndtere stress.

Foredraget var et fællestime-arrangement og blev holdt over to omgange.