Da fristen for ansøgning til ungdomsuddannelserne udløb den 15. marts havde hele 583 unge valgt at sætte kryds ved Stenhus Gymnasium & HF som deres førsteprioritet. Det er flere elever end tidligere år, og rektor Per Farbøl glæder sig over den store interesse, der tyder på en ungdomsårgang, der ønsker at uddanne sig og blive dygtigere.

Stigningen falder især indenfor søgningen til STX, da søgningen til HF i store træk ligner den fra de seneste år. Hertil kommer, at der har været stor interesse for den nystartede Pre-IB-uddannelse. 

Nu går arbejdet med at fordele eleverne i klasser og på studieretninger i gang - og det er et større puslespil!

Allerførst mødes skolens rektor med rektorerne fra de øvrige gymnasier i området til det såkaldte fordelingsudvalgsmøde. Her sammenholdes ansøgerinteressen med kapaciteten på de enkelte gymnasier, og det besluttes, hvilke elever, der får opfyldt deres førsteprioritet og hvilke, der henvises til deres anden prioritet. 

I tilfælde af, at ansøgerinteressen overstiger kapaciteten, vil det typisk være elever med bopæl langt fra skolen, der henvises til et andet gymnasium - og elevens anden prioritet indgår ligeledes i den endelige vurdering.

Elever, der ikke er erklæret uddannelsesparate, indkalde til optagelsesprøve i uge 11 eller 15.

Elever, der ikke har søgt indenfor ansøgningsfristen den 15. marts, har ikke retskrav på at blive optaget, og vil derfor ikke kunne regne med at få plads på Stenhus Gymnasium & HF.

Læs mere om proceduren ved optagelse

Hvornår får man svar?

Der sendes svar om optagelse til ALLE ansøgere ultimo april. I slutningen af juni sendes herefter brev til de optagne om studiestart og klasse m.m. Første skoledag er mandag den 8. august 2016. Læs mere om studiestart.