Målet for årets Operation Dagsværk (OD) er unge mayaer i Guatemala. Og helt som tidligere år er elever fra Stenhus Gymnasium & HF engageret i projektet. Undervisningen på skolen er derfor den 2. november aflyst og erstattet af elevernes frivillige arbejdsindsats hos virksomheder og private. Elever, der er bagud med skriftlige afleveringer, er dog indkaldt til obligatorisk skrive-dag.

I ugerne op til OD-dagen har de unge lavet aftale med arbejdsgivere, enten på egen hånd eller med hjælp fra skolens OD-koordinator Nadia Bennet fra 3u. Arbejdsopgaverne kan være yderst forskellige: fjernelse af graffiti fra facader, rengøring af møbler i kantiner - eller vinduesvask hjemme hos mor og far. Ideen er, at de unge modtager betaling fra arbejdsgiveren - men donere hele beløbet til OD, og altså således med deres arbejdsindsats støtter OD-projektet. 

Stenhus har tidligere indsamlet rigtigt flotte beløb på denne måde - rekorden blev sat i 2013 med lige over 100.000 kr.

Om årets OD projekt:

IBIS’ Operation Dagsværk-projekt ”Med Livet på Spil” vil gennem oplysning og kampagner skabe ny debat om årsagerne til og problemerne ved de unges massive flugt fra landet. De unge er vigtige aktører i at skabe forandringer i et stivnet samfund, og i dag ligger muligheden åben: For første gang længe ser en spirende demokratiseringsbevægelse, sat i gang af unge på sociale medier, dagens lys i det opdelte samfund.

Operation Dagsværk-projektet vil give de unge et reelt alternativ til den livsfarlige rejse og det hårde liv som illegal indvandrer i USA. Sammen med en række lokale organisationer og samarbejdspartnere vil projektet skabe uddannelse, jobs og politisk handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land.

Det skal ske gennem målrettet faglig uddannelse af de unge mayaer, hjælp til, at de kan komme i gang med deres egen lille virksomhed, personlig rådgivning af dem, som har oplevet vold og diskrimination, lokale og nationale kampagner, dialog med kommunerne og erhvervsdrivende, organisering af de unge samt ved at søge indflydelse på den politik, regeringen og det internationale samfund fører i og over for Guatemala.

Læs mere på OD's hjemmeside www.od.dk