I uge 21 rundede 1x og 1y skoleåret af med en studieretningsekskursion til Sandskredet i Kongsøre skov med lejrslagning og overnatning.

Programmet med idræt og biologi bød på kanosejlads langs kysten mellem Unnerrud strand og Sandskredet. Der blev øvet sikkerhed til søs med bl.a. kæntrings- og redningsøvelser, hvor alle måtte i vandet og op igen på egen hånd.  I Kongsøre skov udførte 1x & 1y biotopundersøgelser på to forskellige sø-lokaliteter. Et enkelt orienteringsløb blev der også tid til.