Mandag den 2. maj sendte vi breve ud til alle kommende elever med bekræftelse på, at de er optaget på Stenhus Gymnasium & HF med start 8. august 2016.

Det fremgår desuden af brevet, hvilken studieretning eleverne er optaget på. Det har været et større puslespil, men det er lykkedes at opfylde alle fagønsker (inkl. ønske om niveau). Enkelte har ikke fået præcis den ønskede studieretning, men hvor det har været nødvendigt at flytte elever til en anden studieretning, er det sket under hensyntagen til, at fagrækken er den samme.

De 28 elever, der skal starte på Pre-IB, har tidligere fået besked pr. e-mail.

Elever, der ikke kan optages på Stenhus Gymnasium & HF, får besked direkte fra den skole, de i stedet er optaget på.

Brevene er sendt som A-post.

Besked om klasse

I slutningen af juni sendes besked om, hvilken klasse hver enkelt elev er optaget i, samt et program for de første 3 dages intro-forløb.

Dette brev sendes elektronisk til e-boks, og det er derfor MEGET vigtigt, at alle elever får oprettet en NemId og en postkasse til elektroniske post hos E-boks INDEN 20. juni.

Læs mere om elektronisk post.