10 corona-forholdsregler på Stenhus

Som vi alle ved, er verden stadig ramt af en coronapandemi, og det betyder, at vi er nødt til at træffe en række forholdsregler for at sikre, at ingen bliver smittet med COVID-19 på Stenhus. Nedenfor kan I se, hvordan vi har besluttet, at vi i de kommende måneder skal passe på hinanden her på skolen:


1) Alle vasker hænder, når de ankommer til skolen og spritter eller vasker hænder når de skifter lokale, inden de spiser og når de har spist.  

2) Man må kun gå ind på skolen via de officielle indgange og under ingen omstændigheder direkte ind i et klasselokale.

3) Alle holder så vidt muligt mindst én meters afstand til hinanden til alle tider.

4) Alle elever sidder ved tomandsborde sammen med den samme person (en makker som læreren har valgt) på den samme plads hver dag, hvis man er i sit stamlokale. Hvis man ikke er stamlokalet, men i et andet lokale, skal man stadig sidde sammen med en fast makker.

5) Elever skal have så lidt samvær med elever fra andre klasser som muligt.

6) Gruppearbejde skal finde sted i små grupper (enten pararbejde eller i grupper af tre), så der er mulighed for at holde afstand ved et bord.

7) Alle skal holde til højre på skolens gangarealer.

8) Mobiltelefoner skal i undervisningen være slukkede og opbevares i skoletasken.

9) Det tager lang tid at komme ind på skolen, når alle skal vaske hænder, så alle opfordres til at møde i rigtig god tid.

10) Hvis man har symptomer på COVID-19, skal man kontakte skolen telefonisk på vores nye Corona hotline 22356711 i tidsrummet fra kl. 7.45-8.15 på hverdage og mellem 10.00 og 11.00 i weekenden. Når man har fået svar på sin test, skal man igen ringe til vores Corona hotline og give besked om resultatet. Hvis du udenfor dette tidsrum bliver testet positiv, skal du hurtigst muligt skrive til Peter (FI) i Lectio. Han vil herefter tage kontakt til dig.

Det er desuden besluttet at spisefrikvarteret holdes forskellige for årgangene, således at 2g og 3g holder spisefrikvarter kl. 12.20 til 12.50, mens alle øvrige elever holder spisepause som tidligere kl. 11.20 til 11.50.

Med venlig hilsen

Peter Fink 
Vicerektor
August 2020

 

Hvornår skal man testes?

Der er været mange opkald på vores corona hotline i øjeblikket, da der er flere elever, der er nære kontakter til folk, som er smittede. Som nær kontakt skal man selvfølgelig holde god afstand til den smittede, der SKAL være i isolation i et rum derhjemme. Og så skal man være særligt opmærksom på sin håndhygiejne. Man skal endvidere testes to gange, og disse tests skal tages 4 dage efter at man var sammen med den smittede, (og den smittede havde symptomer), eller - hvis den smittede ikke havde symptomer - 4 dage efter at den positive test blev foretaget. Den anden test skal foretages 6 dage efter dette tidspunkt.

Hvis de to tests er negative, må man gerne komme i skole, men man skal naturligvis være særlig opmærksom på at holde afstand og vaske/spritte hænder. Disse retningslinjer skal alle følge, og så er det vigtigt, at der ikke bliver kigget skævt til de elever, som kommer i skole efter at have fulgt retningslinjerne. De skal som nævnt være særligt opmærksomme på at holde afstand og vaske/spritte hænder, og I skal tilsvarende være opmærksomme på at holde afstand og vaske hænder (som I forhåbentlig er i forvejen), men de pågældende elever er i skole, fordi sundhedsmyndighederne vurderer, at det er sikkert, så det er vigtigt, at der ikke finder udskamning sted.

Flere har ringet ind, fordi de har en lillebror eller lillesøster i folkeskolen, der går i klasse med en elev som er smittet. De spørger, hvordan de skal forholde sig? Svaret er, at man kun skal testes, hvis man har været i direkte kontakt med en smittet og ikke hvis man kender én som kender én der er smittet. Hvis lillebror eller lillesøster testes positiv, er det en ny situation, for så er vores elev nemlig nær kontakt til en smittet, og så gælder kravet om test og selvisolation.

Hvad man er i tvivl, er man velkommen til at ringe på corona hotline (22356711) om morgenen mellem 7.45 og 8.15. Hvis nogen testes positiv, er det vigtigt, at de så hurtigt som muligt skriver til mig. Hvis klasser skal sendes hjem, er det meget rarere at kunne træffe beslutningen om aftenen end om morgenen, når alle er på vej i skole.

Med venlig hilsen

Peter Fink
Vicerektor
November 2020