Opdatering pr. 23. marts kl. 17.00

Det er nu besluttet, at skolen skal holde lukket til efter påske. Om det bliver længere, er der ingen der ved på nuværende tidspunkt, men undervisningen fortsætter og eleverne skal fortsat løse de opgaver, som lærerne stiller dem i Lectio og i andre digitale kanaler.

Vi forventer fortsat at eksamen kan afvikles for STX og HF, men afventer en udmelding fra Undervisningsministeriet. Ingen skal bekymre sig, hvis det bliver nødvendigt at aflyse eksamen, for da vil der blive indført ordninger, som gør, at såvel HF- som STX-elever får gyldige eksamensbeviser til sommer og kan begynde på videregående uddannelser efter sommerferien.

MVH Ledelsen

Opdatering pr. 19. marts kl. 10.00

Stenhus Gymnasium er fysisk lukket i en periode som følge af den nuværende COVID-19 epidemi, men undervisningen fortsætter.

Eleverne får dagligt opgaver, som skal løses og sendes digitalt til skolen, og de kommunikerer flittigt med deres lærere. Det stiller store krav til lærerne at organisere undervisningen på den måde, bl.a. fordi de skal bruge nye teknologier, og det stiller store krav til elevernes selvdisciplin, fordi de ikke befinder sig i en traditionel undervisningssituation. Alle er gået på med krum hals og gør et fantastisk stykke arbejde.

Uanset hvor længe skolen er lukket, så garanterer vi, at vores afgangselever får deres studentereksamen til sommer, så de kan begynde på en videregående uddannelse efter sommerferien.

MVH Ledelsen

Opdatering pr. 12. marts kl. 11.15

Skolen er som bekendt fysisk lukket i de næste 14 dage, men undervisningen fortsætter. Vi vil bede alle lærere om at lægge en plan for undervisningen frem til påske, da vi forventer, at lukningen mindst kommer til at vare så længe. Planen skal lægges i Lectio, og af den skal det fremgå, hvad eleverne skal lave, hvilket produktkrav der er til de enkelte timer og hvilken feedback eleverne skal forvente. Lærerne skal give årskarakterer umiddelbart efter påske, og her vil elevernes afleveringer under lukningen tælle med.

Vi forventer, at alle lærere og elever senest kl. 9 hver morgen har været på Lectio og har orienteret sig i dagens program og svaret på beskeder. Ved skoledagens afslutning skal man også kunne få svar fra læreren, men man kan ikke forvente at lærere svarer om aftenen, eller udenfor almindelig arbejdstid. Omvendt er det vigtigt, at alle trygt kan regne med, at de hurtigt får svar på henvendelser og hjælp til de udfordringer, som de er stødt på under arbejdet. Vi forventer desuden, at lærerne dagligt tjekker deres arbejdsmail, da der også kan komme kommunikation ad den vej.

Fredag den 13. marts regner vi ikke med, at eleverne arbejder, men vi vil bede lærerne om at bruge dagen på at planlægge de kommende uger, så både elever og lærere fra og med mandag morgen kan arbejde hjemmefra. Hvis lærere bliver for syge til at svare på beskeder, må de give besked til Trine Uglebjerg (TU), som herefter vil bede en anden faglærer om at svare på eventuelle spørgsmål.

Flere af jer skal i gang med store opgaver i den kommende periode, og der skal i den forbindelse afvikles vejledning. Der vil senere komme en plan for, hvordan denne vejledning kan afvikles på trods af at ingen kan mødes fysisk. Desværre lukker alle biblioteker i landet, ligesom vores bibliotek er lukket, og det er et problem for jer, som skal skrive opgave. Vores bibliotekar (MR) er til rådighed med vejledning, hvis I skriver til hende i Lectio. Måske kan hun hjælpe jer med at finde noget på nettet? Det er ikke optimalt, men det er det bedste vi kan gøre i den nuværende situation.

Flere har skrevet og spurgt, om de kan komme og hente ting, som de skal bruge under lukningen. Der vil i dag være åbent for, at man kan komme og hente ting, men fra og med kl. 16 i dag har ingen længere adgang på skolen, undtagen efter aftale med Henning (HJu).

Læs evt. mere om corona-virus situationen i Danmark på www.coronasmitte.dk

Mvh Ledelsen

 

Opdatering pr. 11. marts kl. 21.45

Statsministeren har her til aften holdt pressemøde og har sagt, at alle gymnasier fra og med fredag skal holde lukket.

Vi har i ledelsen besluttet, at vi lukker skolen for både elever og medarbejdere fra og med i morgen, torsdag den 12. marts.

Indtil videre holder vi lukket i 14 dage, men det kan blive længere.  

Ledelsesmedlemmerne møder som de eneste på arbejde torsdag, og vi vil inden middag komme med en udmelding om, hvordan alle skal forholde sig.

Der vil komme en plan for, hvordan der kan laves SSO- og SRP-vejledning, og der vil komme en plan for, hvordan lærerne kan lave virtuel undervisning.

Skolen lukker, men det er meningen, at alle skal arbejde hjemme, så eleverne bliver klar til eksamen til sommer.

Såvel elever som medarbejdere skal dagligt holde sig orienteret i Lectio, da det er her vi løbende vil kommunikere om, hvad der skal ske.

Læs evt. mere om corona-virus situationen i Danmark på www.coronasmitte.dk

Mvh Ledelsen

 

Opdatering pr. 9. marts

Som det naturligvis er alle bekendt, stiger antallet af folk, som er smittede med coronavirus på verdensplan. I Danmark er antallet af smittede også stigende og her til morgen besluttede Rysensteen Gymnasium på myndighedernes anbefaling at lukke, fordi to elever var smittede.

På Stenhus Gymnasium er ingen smittet, men skulle en elev eller medarbejder få sygdommen, er der en risiko for, at sygdommen også kan sprede sig her på skolen. For at undgå at det sker, har vi indført en række sikkerhedsforanstaltninger. Vi opfordrer alle til:

- God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre. I vil kunne finde sprit flere forskellige steder på skolen.

- Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion. I det hele taget er det vores anbefaling, at I holder en vis afstand til hinanden og dropper knus og håndtryk, når I mødes og tager afsked.

- Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

For at styrke hygiejnen på skolen, vil der ikke længere være buffet for lærere og elever i spisefrikvarteret, og rengøringen af overflader hvor der er en smitterisiko, vil blive opprioriteret. I den kommende tid var der planlagt fællestimer og et skolemøde, men de aktiviteter bliver aflyst, da der er en risiko forbundet med, at mange mennesker samles indendørs på et forholdsvis lille areal. Samtidig er skolens interne fodboldturnering aflyst, ligesom vi vil bede lærerne om at undgå aktiviteter, hvor eleverne er i tæt fysisk kontakt med hinanden.

Hvis man føler sig sløj, skal man ikke komme i skole. Man skal derimod kontakte skolens kontor på 59436465 og meddele, at man er syg, og hvad man fejler. På den måde har vi til stadighed et overblik over, hvor mange syge vi har, og vi kan skride ind, hvis det på et tidspunkt skulle vise sig, at der er mange sygemeldinger i én klasse. Lad mig understrege, at eventuelle sygdomssymptomer på ingen måde er ensbetydende med, at man har fået coronavirus. Vi er bare nødt til i den nuværende situation at være forsigtige og opfordre folk til at blive hjemme, hvis de er syge og er i tvivl om, hvad de fejler.

Det er vigtigt at understrege, at der er absolut ingen grund til panik. Vi har bare en fælles interesse i, at alle følger de ovenstående retningslinjer. På den måde bidrager vi som skole til, at coronavirus'en spreder sig så lidt som muligt.

Læs evt. mere om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

mvh Ledelsen

 

Opdatering pr. 6. marts

I dag er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan man minimerer spredningen af coronavirus blevet opdateret. Myndighederne giver helt konkret fem råd:

* Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.

* Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.

* Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

* Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

* Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Som det fremgår, er de to første råd ikke nye, men det er nyt, at man skal begrænse den fysiske kontakt, være opmærksom på rengøring og være opmærksom, når man er i tæt kontakt med mange mennesker. Sygdommen er ikke særlig farlig/alvorlig for unge mennesker, men den kan være det for bedsteforældre, andre ældre og/eller syge mennesker, og vi skylder dem at minimere smittespredningen i samfundet. Derfor er det vigtigt, at alle efterlever de nye retningslinjer. 

Læs evt. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

mvh Ledelsen

 

Besked til alle elever og lærere sendt 4. marts

For at minimere udbredelsen af sygdommen er der kommet nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen: Hvis man efter den 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, skal man holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. De særlige risikoområder er i skrivende stund: Iran, Sydkorea, Kina og de norditalienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto. Ingen studierejser går til risikoområderne, og da vi er godt i gang med skoleåret, er der en meget lille risiko for, at elever eller lærere har været i et risikoområde efter den 2. marts.

 På Stenhus følger vi udviklingen tæt, og hvis der kommer nye anbefalinger, bliver de formidlet videre så hurtigt som muligt.

Under alle omstændigheder opfordres alle til at forebygge smitte fra coronavirus ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

- God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

- Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

- Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Vi stiller i de kommende dage håndsprit op forskellige steder på skolen, men opmærksomheden henledes på, at anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen er, at man skal vaske hænder. Det er en del af en god beskyttelse. Hvis man ikke er i nærheden at vand og en håndvask, kan man bruge håndsprit.

Hvis man har været i et risikoområde, skal man ikke møde op på skolen, men ringe til skolens kontor. 

Læs evt. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

mvh Ledelsen