Som vi alle ved, er verden stadig ramt af en coronapandemi, og det betyder, at vi er nødt til at træffe en række forholdsregler for at sikre, at ingen bliver smittet med COVID-19 på Stenhus. Nedenfor kan I se, hvordan vi har besluttet, at vi i de kommende måneder skal passe på hinanden her på skolen:


1) Alle vasker hænder, når de ankommer til skolen og spritter eller vasker hænder når de skifter lokale, inden de spiser og når de har spist.  

2) Man må kun gå ind på skolen via de officielle indgange og under ingen omstændigheder direkte ind i et klasselokale.

3) Alle holder så vidt muligt mindst én meters afstand til hinanden til alle tider.

4) Alle elever sidder ved tomandsborde sammen med den samme person (en makker som læreren har valgt) på den samme plads hver dag, hvis man er i sit stamlokale. Hvis man ikke er stamlokalet, men i et andet lokale, skal man stadig sidde sammen med en fast makker.

5) Elever skal have så lidt samvær med elever fra andre klasser som muligt.

6) Gruppearbejde skal finde sted i små grupper (enten pararbejde eller i grupper af tre), så der er mulighed for at holde afstand ved et bord.

7) Alle skal holde til højre på skolens gangarealer.

8) Mobiltelefoner skal i undervisningen være slukkede og opbevares i skoletasken.

9) Det tager lang tid at komme ind på skolen, når alle skal vaske hænder, så alle opfordres til at møde i rigtig god tid.

10) Hvis man har symptomer på COVID-19, skal man kontakte skolen telefonisk på vores nye Corona hotline 22356711 i tidsrummet fra kl. 7.45-8.15 på hverdage og mellem 10.00 og 11.00 i weekenden. Når man har fået svar på sin test, skal man igen ringe til vores Corona hotline og give besked om resultatet. Hvis du udenfor dette tidsrum bliver testet positiv, skal du hurtigst muligt skrive til Peter (FI) i Lectio. Han vil herefter tage kontakt til dig.

Det er desuden besluttet at spisefrikvarteret holdes forskellige for årgangene, således at 2g og 3g holder spisefrikvarter kl. 12.20 til 12.50, mens alle øvrige elever holder spisepause som tidligere kl. 11.20 til 11.50.

Med venlig hilsen

Peter Fink 
Vicerektor