Alle gymnasier skal regelmæssigt måle elevernes trivsel. På Stenhus Gymnasium blev trivslen sidst målt i efteråret 2018.

Elevrådet har gennemgået og diskuteret undersøgelsens resultater og vil komme til at spille en aktiv rolle i arbejdet med at udvikle skolen.

Her kan du se elevtrivselundersøgelsens resultater (pdf) fra 2018

Handlingsplan

På baggrund af elevtrivselsundersøgelsen har ledelsen og elevrådet udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen opregner kort de områder og problemer, som der tages fat i, med en kort angivelse af hvordan der arbejdes med de forskellige områder, og hvem der bærer ansvaret for at arbejdet sker.

Du kan læse handlingsplanen (pdf) for 2018 her.