Præ-MGK er målrettet unge musikere, sangere og producere imellem 15 – 20 år imens de går på en ungdomsuddannelse. I undervisningsforløbet indgår ca. 2 timers undervisning pr. uge, 3 – 4 musikalske workshops årligt og optræden ved en række præsentationskoncerter, teaterkoncert og kulturelle arrangementer.

Baggrunden for at oprette sådan et tilbud er, at skabe en bedre fødekæde fra musikskolen og grundskolen til MGK og derefter til musikkonservatorierne. ” Vi har set et behov for at få et lettere tilgængeligt tilbud for de 15 – 20-årige, der harmonerer med at gå på en ungdomsuddannelse i Nordvestsjælland samtidig” siger talentkoordinator Henrik Mosbæk.

Præ-MGK'en er et nyt musikalsk undervisningstilbud fra august 2020, der er blevet til i et samarbejde imellem TalentHolbæk, Holbæk Kulturskole og Stenhus Gymnasium. Per Farbøl, rektor på Stenhus Gymnasium, har deltaget i den overordnede proces med at udvikle idéen om undervisningstilbuddet, og fremhæver, at det er et tilbud målrettet alle unge på ungdomsuddannelser, uanset om det er det almene gymnasium, HF, HHX, HTX eller Erhvervsuddannelser, som de unge går på. Det væsentlige er at få hverdagen og skolegangen til at hænge sammen med at bruge tid og energi på at udvikle sit musikalske talent.

Leder af Holbæk Kulturskole Christian Frank har også deltaget undervejs, og han ser samspillet med det lokale kulturliv som en meget positiv faktor. ”Det er positivt, at vi på tværs af normale institutionsgrænser kan arbejde sammen om det her, til glæde for mange unge. Samtidig vil det styrke det musikalske element i vores kulturliv i såvel Holbæk kommune som i hele Nordvestsjælland”.

De to centrale personer i Præ-MGK bliver Christian Bluhme fra Kulturskolen og Solvej Juel Nielsen fra Stenhus Gymnasium. De er begge undervisere for elever i aldersgruppen, og får opgaven som tovholdere at udvikle indholdet hen over de næste par år. De har begge rødder i regionen, og har deltaget i bl. Teaterforestillinger, korsang, musikundervisning før de startede deres videregående uddannelse. ”Vi søger de unge musikere, sangere og producere, som er dedikerede, kreative og dygtige, og vil bruge nogle ekstra timer om ugen på at styrke deres musikalske kunnen og forståelse” siger Solvej, mens Christian supplerer ” Og samtidig skal det være fedt at gå på det her forløb, og vi skal have en god oplevelse ved at spille sammen og dyrke det musikalske samvær”.

Der er plads til 12 unge på holdet, og de kan allerede nu indsende ansøgning, men den seneste frist er 20.august her i det første år. Interesserede unge skal sende en motiveret ansøgning samt en lydfil i mp3-format, hvor deres hovedinstrument eller sang kan høres. Samtidig forventes det, at ansøgere i forvejen modtager undervisning i sang eller hovedinstrument/laptop, eller på anden måde arbejder seriøst med at udvikle sig omkring musik.
Man kan finde yderligere information på de tre samarbejdspartneres hjemmesider eller Facebooksider.

Hent folder om Præ-MGK (pdf)

Læs mere på: www.talentholbæk.dk og www.facebook.com/TalentHolbaek/

Læs Nordvestnyts omtale på www.sn.dk