Gode læse- og skrivefærdigheder er en forudsætning for, at man opnår et tilfredsstillende resultat af de to eller tre år, man bruger på en HF- eller en STX-eksamen.

De elever, der kommer i læsevejledningen, kan være dyslektikere (ordblinde), langsomme/svage læsere eller to-sprogede, der har specifikke vanskeligheder. Derudover er der også mulighed for elever med særligt behov for hjælp til lektielæsning, hjælp til gode læsestrategier, ekstra hjælp til skriftlige afleveringer, ekstra undervisning i grammatik eller med ønske om at forøge læsehastighed at henvende sig til læsevejlederne for at få hjælp.

Hvis du overvejer, om du har behov for ekstra hjælp, kan du henvende dig til læservejlederne. Det kan også være, at din faglærer henvender sig til læsevejlederne efter aftale med dig. Ofte har faglærerne god viden om elevernes læse- og skrivekundskaber.

Undervisningen med læsevejlederne vil oftest foregå individuelt eller på meget små hold, hvis nogle få elever har ønske om samme type hjælp (eksempelvis at læse hurtigere). Undervisningen foregår i forlængelse af skoledagen.

Læsevejlederne på Stenhus Gymnasium er Anne Bach Nyholm (AN) an@stenhus-gym.dk og Dorte Hedegaard (DH) dh@stenhus-gym.dk.

It-programpakke

Ved konstatering af ordblindhed kan læsevejlederne og skolen ansøge om en it-programpakke.

It-programpakken består af scannere og kompenserende læse- og staveprogrammer. Desuden kan der søges om forlænget forberedelsestid til årsprøver og eksamen. Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, kan du henvende dig til læsevejleder Anne Bach Nyholm i på mail eller Lectio.

Træffetider i læsevejledningen

  • Tirsdag 15-16 i F4 (DH)
  • Onsdag 15-17 i F3 (AN)